Akademisk Arkitektforening

Bliv fagligt aktiv og udvid dit netværk mens du læser


Der er mange gode grunde til at melde sig under fanerne og blive aktiv i en af Arkitektforeningens lokalafdelinger, mens du læser. For studierepræsentant Tobias Konishi har det frivillige arbejde i Arkitektforeningen Østjylland både givet faglige oplevelser og netværk.

Af Gunhild Askehave

Hvad laver du som repræsentant i lokalafdelingen?
Rent praktisk fungerer lokalafdelingen sådan, at vi holder månedlige møder og en gang om året holder vi et strategimøde, hvor vi fastsætter visioner for, hvad vi gerne vil i løbet af året. Man bestemmer selv, hvad man vil stå for. Lige når man kommer ind i lokalafdelingen, kan det være lidt svært at vide, hvor man skal tage fat, og så kan man hjælpe nogle af de andre med at udføre et projekt. Lokalafdelingen arrangerer både sociale og faglige arrangementer for medlemmerne i Århus og omegn.  Vi er Arkitektforeningens ansigt udadtil, så medlemmerne ikke kun møder foreningen på hjemmesiden.

Er der et specielt arrangement, du har stået for? 
Jeg var med til at arrangere nytårskur i januar. Vi fik lov til at låne Kræftens Hus i Århus, som er tegnet af Frank Gehry. Vi er lige kommet hjem fra dette års strategimøde, som vi holdt på Arkitektforeningens husbåd i Amsterdam. Det er en fed måde at lære folk at kende på. Man får skabt nogle ret gode kontakter og udvidet sit netværk på den måde.

Hvad kan en studerende tilføje lokalafdelingen, som uddannede arkitekter ikke kan?
Når man sidder på en tegnestue, tænker man meget praktisk og vil gerne lave arrangementer, som kan styrke fagligheden på tegnestuen. Som studerende ved man mere om, hvad der sker i det akademiske miljø, og det vil de praktiserende arkitekter også gerne høre om. Vi har et punkt på dagsordenen til vores månedlige møde, som hedder nyt fra skolen, hvor studierepræsentanterne fortæller om forelæsninger, udstillinger og hvad der ellers sker på skolen.

Du har lige taget afgang her i januar, hvad nu?
Jeg er jobsøgende som mange andre. Jeg bruger blandt andet mit netværk i Arkitektforeningen til at lede efter et job. Det er klart en fordel at have det netværk, så kan man spørge om de har brug for nogen på tegnestuerne. Måske har de ikke, men det kan være de kender nogen, der har.  Jeg er uddannet i bygningskunst, men jeg har også en stor interesse for planlægning, og har lige taget en efteruddannelse i det på skolen. Det var faktisk en fra lokalafdelingen, som anbefalede mig det.


 


 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Rasmus Brønnum
tor, 26/04/2012 - 10:58

Tobias er en fagligt engageret arkitekt, både som studerende og nu som nyuddannet. Jeg vil mene at hans foreningsarbejde yderligere har udviklet hans lyst og evne til at skabe forum og diskussion.

Det er ikke noget man som arkitekt lærer på et kursus eller endda i sin uddannelse. Men noget man skal lære at 'turde' gøre i en branche hvor vi alle har brug for at enkelte af vores kolleger rækker en finger i vejret, stiller vigtige spørgsmål og efterspørger kloge svar fra os alle, og til os alle.

Arkitektforeningens mange lokalledelser ville ikke fungere uden personer som netop Tobias.

Vh Rasmus Brønnum