Akademisk Arkitektforening

Bølge af certificeringer på vej


Flere og flere kommuner vil begynde at certificere deres bygninger, spår arkitekt Jeppe Kildegaard fra Gladsaxe Kommune, som netop har afsluttet Arkitektforeningens kursus i Innovation og Certificering.


Af Marie Leth Rasmussen

Da Arkitektforeningen udbød kurset i Innovation og Certificering for første gang i foråret, var Jeppe Kildegaard en af de arkitekter, der sagde ja tak. Han arbejder som projekterende arkitekt i Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune og har lige opstartet udbygning og energirenovering af en af kommunens integrerede børneinstitutioner Oktobervej. Her var der fra politisk side stor interesse for, at renoveringen også fik miljømæssige gevinster.

”Det er helt klart min forventning, at der bliver mere fokus på certificeret bæredygtigt byggeri fremover. I Gladsaxe Kommune kunne en certificering af flere af vores bygninger være en måde at dokumentere ejendomsporteføljen miljømæssige stand,” siger Jeppe Kildegaard.

Certificeringer nyt i DK
Der er ikke særlige mange certificerede bygninger herhjemme endnu, så der er stadig en vis usikkerhed overfor, hvad de enkelte certificeringer betyder. Det kunne man også mærke på kurset, fortæller Jeppe Kildegaard:

”Der var en vis frustration blandt nogle af deltagerne, fordi emnet er meget komplekst. Men det kan næsten ikke være anderledes, når det hele er så nyt. Når man får taget hul på at arbejde med det, tror jeg, det bliver anderledes, ” siger Jeppe Kildegaard.

Logbog
På kurset har deltagerne arbejdet med forskellige værktøjer til at skabe mere bæredygtigt nybyggeri og renovere eksisterende bygninger. Der var forskellige indfaldsvinkler, alt hvor man ville sætte ind – fra isolering og jordvarme ned til tagkonstruktion og materialevalg. Et af værktøjerne var en dansk certificeringsmodel.

”Den danske certificeringsmodel er bygget op over 3 skemaer, der svarer til faserne i projekteringen. Disse skemaer kan fint benyttes som projekteringslogbog til at belyse, hvor vi optimalt kan sætte ind i den enkelte bygning. Det er et meget godt værktøj til at få sat gang i de rigtige overvejelser omkring hver bygning. Hvad kan bygningen tåle? Hvilke tiltag skal man lægge vægt på? Det er jo ikke alle ejendomme, som egner lige godt til alle miljørigtige tiltag. Hvis en bygning ligger i skygge, er der ikke brug for solceller, ligesom der ikke er megen idé i at prøve at holde regnvandet på egen grund, hvis jorden er dårlig, ”siger Jeppe Kildegaard.

Ingen valg er gratis
For Jeppe Kildegaard har kurset bekræftet ham i, hvor komplekst et emne bæredygtighed og certificering egentlig er. For ingen valg er gratis. Vælger man at sætte solceller på taget, ja så har det konsekvenser for hvilket tag, man kan lægge på sin bygning, ligesom man ikke bare kan trykke på knappen til betonblanderen, hvis bygningen kun skal stå midlertidigt. Alligevel tøver han ikke med at anbefale kurset til andre arkitekter rundt om i kommunerne:

”Jeg synes, at det var et godt kursus. Jeg tror, at det er et emne, som finder mere og mere indpas i kommunerne. Der er mere og mere fokus på bæredygtighed, miljøhensyn og energipriser. Det er en global tendens,” slutter han.

Læs mere om kurset Innovation og certificering og tilmeld dig her 

Kommentarer