Akademisk Arkitektforening

BY i BY


I løbet af sommeren vil en midlertidig by vokse frem i midten af Aarhus som led i byens bestræbelser på at blive kulturby i 2017.


Tegnestuer, firmaer fra byggebranchen, studerende og kunstnere vil hen over sommeren skabe en ny midlertidig og organisk by på Bispetorv i Aarhus. Projektet skal illustrere det kulturelle samarbejde som allerede findes i byen, men især stimulere udviklingen af nye samarbejdsprojekter.  Livet og indholdet i byen skabes af kulturlivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere i Aarhus.

Livet udvikler sig løbende
BY i BY bliver ikke bygget på én dag. Som en almindelig by opføres BY i BY over en periode, hvorfor livet i byen løbende udvikler sig i takt med at kendskabet til BY i BY øges og flere vil være med til at bygge den og skabe liv i den. En række af Aarhus’ tegnestuer er med til at tegne flere af byens bærende elementer. Bygninger og værker skal kunne opføres på kort tid og senere kunne tages ned og genopføres et andet sted, så BY i BY kan leve videre. Gentænk og genbrug hænger sammen. 

Projekterne spænder bredt fra en kulturkatedral over en uden- og en indendørsscene til en oase, et eurotel, et medborgerhus og et lyddødt rum til fordybelse. Det vil være teater, foredrag, musik, dans, borgerdreven byudvikling, måske gymnastik i verdensklasse, udstillinger og mænd i træ. Byens succesfulde iværksættere vil vise vejen, og unge kan få inspiration til deres videre færd. Målet er, at hele Aarhus kan findes på Bispetorv.

BY i BY kan opleves fra d. 22. juni og frem til d. 12. oktober 2012.

Kommentarer