Akademisk Arkitektforening

Byudvikling skaber velfærd og vækst i OdenseFra stor dansk by til dansk storby. Odense Kommune blev på årets byplanmøde i Herning tildelt Byplanprisen 2014 

”Byplanprisen er et kæmpe skulderklap både til byrådet og alle vores dygtige fagfolk, der arbejder med byomdannelsen. Prisen her giver os alle mere energi til at fortsætte den fysiske og mentale transformation af Odense, siger Jannik Nyrop, Chef for Bystrategisk Stab.

En dansk storby
Odense kommune har fået årets Byplanpris for kommunens arbejde med at bruge planlægningen som et aktivt instrument i den store omdannelse fra indu¬stri- til vidensby.  ”Det er lykkedes at koble den fysiske planlægning med strategiske investeringer i milliardklassen”, lød det blandt andet i indstillingen fra juryen.

Frem mod 2020 investerer Odense massivt i vækst, infrastruktur og velfærdsudvikling. Det skal være med til at rykke Odense fra en ”stor dansk by” til en ”dansk storby”. Og udviklingen er i fuld gang. Det kan bl.a. ses med omdannelsen af den firsporede vej Thomas B. Thriges Gade til nyt bykvarter midt i centrum, udviklingen af Odense Havn, opførelsen af et nyt musik, teater og konferencehus, Cortex Park og udbygningen af ringvejen med en ny svingbro.

Odense blev hårdt ramt af finanskrisen, og derfor handler byudviklingen også i høj grad om at tiltrække arbejdspladser og iværksættere og fremtidssikre byen.
”Det er en positiv sidegevinst, kaster projekterne ifølge prognoserne i omegnen af 38.000 årsværk af sig i byggefasen og skaber 10.000 permanente jobs”, siger Jannik Nyrop.

Byen bindes sammen
”Vi har lagt et snit, hvor vi satser på fortætning og bæredygtig transport. Vi er f. eks. i fuld gang med at udbygge campus-området, Cortex Park, med et nyt universitetshospital, en forskerpark og et udbygget Syddansk Universitet. Området vil fra 2020 blive betjent af den kommende letbane, 60.000 mennesker, hvad der svarer til Koldings indbyggertal, vil dagligt få deres gang i området”. Letbanen betyder vækst og tilflyttere, fordi den giver et markant løft til den kollektive trafik i Odense.

”Letbanen vil også være med til at udvikle Odense, binde byen sammen, skabe nye attraktive lokalmiljøer omkring stoppestederne, hvor der også vil blive investeret i byomdannelse ”, siger Jannik Nyrop.

For mennesker
”Vi tror på, at det greb vi har lagt i forhold til fortætning og bæredygtig transport, vil resultere i en bedre by – for mennesker, velfærd og væksten generelt”, siger Jannik Nyrop og fortsætter:

”Thomas B. Thriges Gade er et andet konkret eksempel på mere sammenhæng i byen. Gaden har været kendt for at skære Odense over i to, men det gør vi så noget ved nu, og her vil vokse en ny attraktiv bydel frem. I juni blev der lukket for biltrafik, og det er nok det mest gennemgribende og omdiskuterede byomdannelsesprojekt i Odenses historie. Netop derfor er det en stor faglig cadeau, at juryen i sin indstilling også fremhæver dét projekt, som et eksempel på, at bylivet nu igen vender tilbage til Odense”, siger Jannik Nyrop.

Samlet strategisk satsning
Juryen bag Byplanprisen fremhæver ligeledes i sin udtalelse, at Odense vinder prisen for at bruge planlægningen som et aktivt instrument i byens transformation til ”vidensby” og ”storby”. Endvidere fremhæver juryen Odense for sin samlede strategiske satsning og aktive investeringer i fremtiden. En strategi, der har vist sig at vække tillid hos investorerne. Der er allerede rejst 17,6 milliarder ud af de 25,6 milliarder, der i alt skal investeres.

Læs mere om Odense Kommunes Bystrategiske stab

Læs mere om Byplanprisen 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
tir, 14/10/2014 - 17:26

Jeg har flere gange, men forgæves forsøgt at få kvalificeret oplysningen om de jobmæssige konsekvenser. 38.000 årsværk og 10.000 permanente jobs.
Fantastisk, hvis det er rigtigt!
1) hvad betyder det i skattemæssig merindtjening for kommunen i hvilke år?
2) hvad forestiller man sig, bare i grove træk det er for permanente jobs der skabes (de 10.000)?
3) forventer man flere nye jobs i centrum?
4) har kommunen i sit budget skatteindtægterne med fra disse jobs?