Akademisk Arkitektforening

CAFx inviterer til Manifest Stafet

Copenhagen Architecture Festival og Arkitektforeningen inviterer arkitekturens aktører i Danmark til at udforme et manifest for arkitekturen anno 2019.

I anledning af valgåret og 100-året for Bauhaus er det er vigtigt, at de forskellige fagligheder bidrager til debatten. Netop de fagligheder der arbejder med udformningen og håndteringen af de rum, vi alle lever og færdes i. På tværs af fagligheder opfordrer vi arkitekturens aktører til at undersøge perspektiverne for bevidst at sætte sig mål og visioner for at kunne påvirke by- og samfundsudviklingen. Her forstås arkitekturens felt i bredeste forstand fra boligbyggerier og institutioner, over parker til byplaner og landskaber, der rummer sociale, æstetiske, politiske, miljømæssige, økonomiske, m.fl. aspekter. Ved at sætte fokus på manifestet undersøges værdigrundlaget for udviklingen af arkitekturen. 

Vil du være med til at gentænke visionerne for fremtidens byer, boliger, landskaber og offentlige rum?

Læs hele indbydelsen og se, hvordan du deltager

Kommentarer