Akademisk Arkitektforening

Dansk Landskabsarkitektforening får ny formand


Karen Sejr, landskabsarkitekt og kommunikationskonsulent tiltræder formandsposten i Dansk Landskabsarkitektforening.


Karen Sejr er uddannet landskabsarkitekt i 1994 ved Landbohøjskolen i København. Hun har de sidste otte år arbejdet som kommunikationskonsulent ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Landskabsarkitektuddannelsen er blevet suppleret med strategisk kommunikation ved Journalisthøjskolen i Århus, og i dag står hun for markedsføring af landskabsarkitektuddannelsen, pressearbejde og formidling af forskningsresultater. Kort sagt – er hun med til at sætte forskningen i spil og omsætte værdifuld viden til handling.

Fagligt set interesserer den nye formand sig bl.a. for landskabsarkitektens indflydelse og ansvar, når det gælder udvikling af fremtidens klimastærke byer. Her spiller landskabet nemlig en afgørende rolle. Dels når det handler om at håndtere regnvand f.eks. ved etablering af regnvandsbede og grønne tage. Og dels når det handler om byens træer og parker, der optager CO2 og i øvrigt er med til at sænke temperaturen i den tætte by.

Dansk Landskabsarkitektforening er et levende samlingssted for alle slags landskabsarkitekter og tilbyder bl.a. faglige og sociale arrangementer for medlemmerne. Når det gælder arbejdet som formand i foreningen, har den nye formand da også et særligt fokus på fagets mangfoldighed. Foreningen er, som hun siger, en bred forening med plads til både plantenørder, æstetikere og formgivere, naturens beskyttere og den store gruppe af landskabsarkitekter der rundt omkring i kommunerne sørger for, at vores parker og bytræer passes og plejes.

Karen Sejr startede sin karriere som kampagnemedarbejder i Friluftsrådet, har arbejdet som projekterende landskabsarkitekt på diverse private tegnestuer, som projektmedarbejder i Københavns Kommune og som forskningsassistent på Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Den nye formand har siddet i Dansk Landskabsarkitektforenings bestyrelse siden 2010. Hun blev genvalgt ved foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts – og er ved konstituering af den nye bestyrelse den 16. april 2012 valgt som formand for en foreløbig 2-årig periode. Hun overtager formandsposten fra Jacob Kamp, der dog fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Den
øvrige bestyrelse består af Caroline Andersen, Nina Due, Bo Holm-Nielsen, Stine Bærentzen, Bjørn Ginman, Helle Post (suppleant), Maja Johannsen (suppleant) og Marie Damsgaard/Henriette van Deurs (studenterobservatør).

Dansk Landskabsarkitektforening markerer formandsskiftet med en reception den 8. maj kl. 16-18 i Arkitekternes Hus, Strandgade
27A, København. Alle er velkomne!

Dansk Landskabsarkitektforenings hjemmeside

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
lør, 02/08/2014 - 10:13

Det er en god nyhed Karen Victory har mange års erfaring i Landskabsarkitektur & fortjener stillingen som formand. Jeg vil gerne tilføje anmeldelse om et firma http://www.schonherr.dk de leverer forskellige arkitektur-tjenester. Jeg har set der arbejde & de er bedste på deres felt.