Akademisk Arkitektforening

Danske Landskabsarkitekter med i fagdommerkorpset

Akademisk Arkitektforening har indgået et samarbejde med DL, så vi fremover også kan udpege landskabsarkitekter MDL som fagdommere i forbindelse med konkurrencer. 

Arkitektforeningens strategi handler blandt andet om at skabe fællesskaber, som gør arkitekternes faglige stemme stærkere og mere tydelig. Vi skal hjælpe hinanden i branchen med at vise arkitekturens vigtighed i både det byggede og det groede miljø. 

Derfor er det en stor gevinst, at vi nu har etableret et samarbejde med Danske Landskabsarkitekter om at bruge hinandens kompetencer igennem Arkitektforeningens fagdommerkorps. 

Den rette fagdommer til opgaven 
Arkitektforeningens medlemmer arbejder med mange facetter af arkitekturen. En del af dem er uddannet landskabsarkitekter, og nogle af disse er også optaget i vores fagdommerkorps, men vi kan godt bruge flere. Jo flere kompetente ambassadører for den gode arkitektur vi kan sende ud i bedømmelsesforløbene, des stærkere står vi. 

At bygge er en kompleks størrelse og involverer ofte mange fagligheder. Derfor er det vigtigt, at Arkitektforeningen kan udpege de rette fagdommere til opgaverne – også dem som kan give de landskabsfaglige emner en vægt i bedømmelsesforløbene. I samarbejdet med DL har vi flere ressourcer at trække på, og vi får flere muskler til at trænge igennem til beslutningstagerne.

Samarbejdet går begge veje
Som forudsætning for at indgå i korpset af fagdommere skal landskabsarkitekterne have deltaget i Arkitektforeningens fagdommerkurser. Det første hold deltog i kurset i september 2017. Danske Landskabsarkitekter kan tilsvarende gøre brug af fagdommerne fra Arkitektforeningens fagdommerkorps, når de f.eks. har brug for en kompetence, de ikke selv har blandt deres fagdommere. 

Det kan en fagdommer: 
Formidler og ’oversætter’ det arkitektoniske indhold for de øvrige dommere i en konkurrence 


Har mindst 5 års relevant erhvervserfaring 


Giver en sikker, fair og tryg proces 


Ruster bygherren til at træffe de rigtige beslutninger 


Se alle fagdommere her 

FOTO I TOPPEN: Konditaget Lüders, Nordhavn_JAJA Architects. Fotograf: landskabsarkitekt mdl Emil Rosenstrøm

 

Kommentarer