Akademisk Arkitektforening

De absurde udbudsregler"De fleste offentlige udbud er nemlig så specifikke i deres krav, at arkitekterne ikke får plads til at bruge deres faglighed til at skabe de bedst mulige løsninger", skriver direktørerne fra hhv. Arkitektforeningen og DANSKE ARK, Jane Sandberg og Christian Lerche i åbent brev til Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S).


Kære Henrik Sass Larsen, Tillykke med din ministerpost.

Mon ikke dit embedsværk har travlt med at briefe dig om efterårets sager på dit ressortområde? Vi vil anbefale dig at lytte ekstra opmærksomt, når talen falder på implementeringen af et nyt EUdirektiv om udbudsregler. Hvis vi i Danmark skal leve af kreativ vækst og innovation, er der brug for politisk handlekraft og mod. De egenskaber håber vi, du tager med dig ind i regeringen.

Siden 1992, da udbudsreglerne kom, har offentlige udbydere ikke brugt dem optimalt. Vi oplever, at forholdet mellem indkøber og leverandør er blevet så kompliceret, at vores branche er truet ikke bare på indtjening, men også på vores innovation og kreativitet, som er afgørende for at bringe Danmark ud af krisen.

Derfor anbefaler vi dig for det første at bringe et mere langsigtet perspektiv ind i regeringens maskinrum. Hvis regeringen virkelig vil arbejde for en bæredygtig grøn omstilling, er det absurd, at de gældende udbudsregler kun ser på anlægsudgifter. I stedet bør man selvfølgelig anlægge en totaløkonomisk betragtning.

Skal skele til levetidsberegninger
Hvad nytter det, hvis et nyt bibliotek eller hospital måske er billigt at opføre, hvis det skal renoveres om fem år, fordi man ikke skeler til levetidsberegninger i udbudsmaterialet? Det er både skidt for samfundsøkonomien og klimaet på lidt længere sigt. Her må du sætte foden ned over for Finansministeriets regnedrenge.

Omkostningstunge udbud
For det andet er det bydende nødvendigt, at du stiller skarpt på de ofte urimelige udbuds-og konkurrencevilkår, som offentlige bygherrer vælter over på arkitektstanden.
I en tid, da det private byggeri nærmest er gået i stå, har det offentlige byggeri en meget central rolle, men byggeriet er, som følge af udbudsreglerne, underlagt en stram regulering, som hindrer næsten enhver dialog mellem potentielle aftaleparter.

Det betyder, at den offentlige bygherre ensidigt dikterer alle udbuds-og aftalevilkår - stort set uden at tilbudsgiverne har indflydelse på aftalens indhold. Dermed kan de offentlige bygherrer udnytte deres købermagt til at presse aftalevilkårene. Samtidig er det i dag alt for omkostningstungt at afgive tilbud til det offentlige.

Må ikke bruge deres faglighed
Vi ser eksempelvis ofte, at fem tilbudsgivere hver skal udarbejde tilbudsmateriale svarende til ca. 20-25 pct. af en normal kontraktydelse. Fire virksomheder kan smide arbejdet i skraldespanden, og den sidste får ganske vist kontrakten, men mister en fjerdedel af indtjeningen. Det skaber ikke bedre byggerier for borgerne. Snarere tværtom.

Det leder os over til vores tredje anbefaling til dig. Hvis ikke de rigide udbudsregler bliver mere lempelige og samarbejdsorienterede, kan man frygte, at den nytænkning, der har gjort dansk arkitektur til en verdensomspændende succes, stagnerer. De fleste offentlige udbud er nemlig så specifikke i deres krav, at arkitekterne ikke får plads til at bruge deres faglighed til at skabe de bedst mulige løsninger.

For bygherrerne har allerede formuleret, hvad de præcist vil have. Det dræber innovationen og er derfor en hæmsko for den vækst i de kreative erhverv, som regeringen ellers ønsker, skal bringe Danmark tilbage på sporet. Der er nok at tage fat på.

God arbejdslyst.

 

Brevet blev bragt i Jyllandsposten d. 28.8.2013

Foto: Folketinget.dk

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Vibeke Grupe Larsen
ons, 28/08/2013 - 13:20

Meget rammende - tak for dette indlæg i JP!

Kommentatorens hjemmeside flemming hansen
ons, 28/08/2013 - 16:07

Jeg tænker tit på dengang der blev udskrevet konkurencer en eller flere gange om måneden, vi kunne vælge og deltage i alle de konkurencer vi magtede det var udviklende både for os og samfundet, det var spændende selvom det kun var få gange man blev placeret, det gav unge folk en mulighed for at starte en tegnestue med spændende opgaver, meget af vor arkitekttur er startet her og mange af vore store arkitekter er startet her, vi ved det alle sammen men jeg syntes aliogevel det skulle siges.

Kommentatorens hjemmeside flemming hansen
ons, 28/08/2013 - 16:07

Jeg tænker tit på dengang der blev udskrevet konkurencer en eller flere gange om måneden, vi kunne vælge og deltage i alle de konkurencer vi magtede det var udviklende både for os og samfundet, det var spændende selvom det kun var få gange man blev placeret, det gav unge folk en mulighed for at starte en tegnestue med spændende opgaver, meget af vor arkitekttur er startet her og mange af vore store arkitekter er startet her, vi ved det alle sammen men jeg syntes aliogevel det skulle siges.

Kommentatorens hjemmeside Søren Nielsen, Vandkunsten
ons, 28/08/2013 - 16:17

Af hjertet tak! Fremragende indlæg. Og det kan sagtens tåle at blive gentaget ofte og i mange medier.

Kommentatorens hjemmeside Claes Høgly, Møllen arkitekter
ons, 28/08/2013 - 18:48

Fint brev til Henrik Sass, håber han fatter indholdet og handler. Vores arbejdsforhold er helt urimelige og måden det gøres på er et kæmpe ressurce spild.

Kommentatorens hjemmeside Claes Høgly, Møllen arkitekter
ons, 28/08/2013 - 18:48

Fint brev til Henrik Sass, håber han fatter indholdet og handler. Vores arbejdsforhold er helt urimelige og måden det gøres på er et kæmpe ressurce spild.

Kommentatorens hjemmeside mette loiborg
tor, 29/08/2013 - 23:04

Rigtigt dejligt med endnu et spark - som nævnt ovenfor det kan ikke gentages tit nok.
Hvad med at finde de gode eksempler ? finde de modige bygherrer og fortælle de historier, der ikke er præget af kontrol og mistillid til rådgivere, men af dialog, samarbejde og rummelighed. Hvor rådgivere - arkitekter som ingeniører - får lov at rådgive om arkitektur og byggeri i stedet for hovedsageligt at levere juridisk dokumentation.