Akademisk Arkitektforening

De udsatte boligområder og regeringens "ghettostrategi"Med regeringens ”Ghettoplan 2010” blev de udsatte boligområder igen et højaktuelt emne. Arkitektforeningen tilbyder kurset ”Arkitektur i udsatte boligområder” med ph.d. i urban kompleksitet, Niels Bjørn som underviser. 

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med de udsatte boligområder – såvel arkitekter og byplanlæggere som bygherrer, brugere, embedsmænd, politikere og andre beslutningstagere.  

Den nødvendige vidensindsamling og debatten om de udsatte boligområder fortsætter – i medierne og blandt beslutningstagere, brugere, arkitekter og andre fagligt engagerede. Den meget læste, roste og anvendte bog "Arkitektur der forandrer - fra ghetto til velfungerende byområde", som Niels Bjørn har redigeret og Arkitektforeningen har været med til at udgive, er igen blevet højaktuel med artikler om arkitekturens og byplanlægningens betydning og om erfaringerne med arkitektur-der-forandrer-projekter i både Danmark og resten af verden.

Kursus, der forandrer
Arkitektforeningen tilbyder kurserne ”Arkitektur i udsatte boligområder” og ”Byplanlægning og kompleksitet” med ph.d. i urban kompleksitet Niels Bjørn som kursusleder. 
”Arkitektur i udsatte boligområder” afholdes den 20. november 2012 og henvender sig til alle med faglig interesse for den danske "ghetto-strategi" og de 29 udvalgte almene boligområder, regeringen har klassificeret som ghettoer – og hvor der for alvor er brug for en målrettet indsats med de arkitektfaglige kompetencer i højsædet.

Hvad er en ”ghetto”?
Regeringen har udvalgt de 29 boligområder på grundlag af tre parametre:
• Andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse (40 pct.)
• Antallet af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer (270 dømte pr. 10.000 beboere)
• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (50 pct.).
Områder, der overskrider fastsatte grænseværdier for mindst to parametre, er identificeret som ”ghettoer”. 

Kursus 1: Arkitektur i udsatte boligområder
Kurset afholdes i København den 20. nov 2012.
Pris: Kr. 3.500 for medlemmer / Kr. 5.000 for andre
Tilmeld dig her

Underviser: Niels Bjørn - ph.d. i urban kompleksitet, konsulent og redaktør på bogen "Arkitektur der forandrer - fra ghetto til velfungerende byområde".

Læs mere om Arkitektur i udsatte boligområder og andre relaterede emner på www.arkitektforeningen.dk


Underviser: Niels Bjørn - ph.d. i urban kompleksitet, konsulent og redaktør på bogen "Arkitektur der forandrer - fra ghetto til velfungerende byområde".

Kommentarer