Akademisk Arkitektforening

Den Grønne Idépris til Pig CityFredag d. 7. oktober blev FDB's Grønne Idépris uddelt ved en ceremoni i København. Prisen gik til Pig City, som er tegnet af Gottlieb Paludan i samarbejde med Ph.d. og arkitekt Nee Rentz-Petersen for bygherrerne Sørren Hansen og Mads Pedersen.


Pig City er en ny type storlandbrug, der sammentænker globale klimaforandringer og lokale miljøproblemer med en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet fremsætter en lang række løsningsforslag for det industrialiserede storlandbrug, hvad angår miljø, arkitektur, dyrevelfærd og miljøteknologi.

I Pig City kombineres en svineproduktion med et tomatgartneri, idet gartneriet kan udnytte overskydende varme, el, CO2 og næringsstoffer fra grisene. Faktisk går der så meget energi til spilde fra svineproduktio-nen, at gartneriproduktionen fungerer helt uden at få tilført energi udefra. Der opstår således en synergi mellem de to produktioner – til gavn for både bedriftens nærmiljø, det globale klima og virksomhedens økonomi. Det er første gang FDB uddeler Den Grønne Idépris.

High-tech landbrug
Pig City minimerer de høje klima- og miljøbelastninger forbundet med landbrugsdrift, ved en maksimal udnyttelse af de overskydende næringsstoffer fra svineproduktionen. Grisenes gylle – et af Danmarks absolut største miljøproblemer – betragtes i Pig City som en ressource, der omhyggeligt udnyttes til at pro-ducere energi og gødning til tomatgartneriet i samme anlæg. Projektet viser således hvordan landbruget kan være en del af løsningen på det fossil-frie samfund.

Ud over at have fokus på at reducere landbrugets miljø- og klimapåvirkninger, er dyrevelfærd en central del af projektet. Anlægget rummer derfor også et slagteri, således at transporter af levende dyr helt kan undgås, og kødets kvalitet højnes som følge af at grisene ikke stresses umiddelbart før slagtning.

CO2 neutral
Produkterne fra Pig City vil være CO2 neutrale, og mange elementer fra den økologiske driftsform implementeres i både svinestald og tomatgartneri: grisene fodres med økologisk foder og alle dyr er løsgående.I tomatgartneriet vokser planterne i jord, der anvendes udelukkende organisk gødning og ingen pesticider. Der er således tale om en kobling af den økologiske og den konventionelle drift, med henblik på at optimere produktionen på det klima- og miljømæssige område.

Pig City består af to bygninger: en produktionsbygning og en miljøbygning. Produktionsbygningen er delt i to etager, med svineproduktionen i niveau 0 og tomatgartneriet i niveau 1. Delingen er meget synlig og samtidig dét funktionelle træk, som tydeligst karakteriserer anlægget. I produktionsbygningens stueetage ligger svinestaldene som en stor, solid base for tomatgartneriet, der fremstår med en let og transparent glasfacade i hele bygningens udstrækning. Fra et besøgsområde nær hovedindgangen får anlæggets gæster mulighed for at kigge både ind i gartneriet og ned til svinestalden via 5 runde ovenlys.

Miljøbygningen er udformet som et enkelt volumen, der åbner sig mod den terrasserede ankomstplads. Gennem den store glasfacade kan forbipasserende se en del af Pig City´s tekniske anlæg og installationer.

Pig City bliver det første jordløse landbrug i Danmark. Selvom denne nye produktionsform umiddelbart kan virke helt futuristisk, har Pig City mange referencer til de principper man drev landbrug efter i gamle dage: her var alle produktioner på samme gård nært forbundne, for at undgå at ressourcerne gik til spilde. Fremti-dens landbrug skal være lige så grundig i udnyttelsen af ressourcerne, for at sikre et landbrug i balance med naturens kredsløb.

Fakta
Bygherre: Fødevareproducent Søren Hansen og Gartneriejer Mads Pedersen
År: Forventet byggestart 2012
Areal: 52.000 m2
Sted: Galten, Århus
Arkitekt: Gottlieb Paludan og Nee Rentz-Petersen
Landskab: Schönherr Landskab
Ingeniører: COWI A/S, Larssen Greenhouse Engineering Ltd.
Miljø: AgroTech

Projektet støttes af Realdania. Pig City er ét af seks vinderprojekter fra Realdanias konkurrence 'Fremtidsgaarde'.

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
fre, 20/04/2012 - 13:41

Super spændende projekt - det ville være dejligt hvis I kunne komme med updates her på siden (efterhånden som projektet skrider frem - eller blot når det er færdigt!).

Vh Peter Andersen
http://www.danske-dyreinternater.dk/dyrevelfaerd