Akademisk Arkitektforening

Den målbare og den mærkelige mand - debat om projektkonkurrencens fremtid

I følge leder af Arkitektforeningens konkurrenceudvalg, Lars Thiis, kan arkitekter tage ved lære af ingeniørerne, der er lykkedes med at opstille og kommunikere målbare værdier af der deres arbejde. Gå-hjem-mødet i Arkitektforeningen, der blev afviklet i oktober, handlede om, hvordan arkitektkonkurrencer kan give mere værdi. 

"Konkurrencer er arkitekternes grundforskning". Det skriver Kim Dirckinck Holmfelt i en ny bog om konkurrencer. Og selvom en rapport fra Arkitektforeningen og Danske Ark viser, at der ofte er store transaktionsomkostninger forbundet med projektkonkurrencer, så er det stadig i konkurrencerne, at der i faget udvikles nye tanker og ideer. "Det er i konkurrencerne, vi kommer helt ud på kanten af stolen og anstrenger os til det yderste for at finde den sublime løsning", som en af deltagerne sagde på gå-hjem-møde om projektkonkurrencer den 24. oktober.  Diskussionen om hvordan konkurrencer bidrager til at udvikle og skabe værdi fortsætter, for arkitektstanden skal følge med samfundets udvikling og udvikle nye metoder til at bringe de arkitektfaglige kompetencer i spil i stadigt mere komplekse bygge- og udbudsprocesser. Udfordringerne er mange. Ikke mindst skal arkitektstanden være gode til at kommunikere værdien af god arkitektur på en målbar måde.

Spildte kræfter
Arkitektkonkurrencer har generelt for store transaktionsomkostninger. Det var hovedbudskabet fra Lars Emil Kragh, projektleder fra Danske Ark på rapporten transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer og den første af tre indlægsholdere, der gav hver sit bud på fremtiden for projektkonkurrencer som optakt til debatten. Lars Emil Kragh rejste spørgsmål til salen: Hvordan kan arkitekterne betrygge bygherrerne om, at de får det bedste byggeri? Og er projektkonkurrencen altid det bedste værktøj? Eller kan god arkitektur nogle gange udvikles på andre måder?

Gør som ingeniørerne
Ifølge Lars Thiis, leder af Arkitektforeningens konkurrenceudvalg har arkitekterne glemt at følge med samfundsudviklingen. ”Vi skal i højere grad se på, hvordan vi forholder os til de nye tendenser, som når Københavns Kommune udbyder strategiske partnerskaber til 4 mia. kr. Ingeniørerne har fulgt med, de har forstået at opstille og kommunikere målbare værdier af deres arbejde. Men kan man gøre arkitektonisk værdi og dermed kunsten målbar? Det er lige præcis der, arkitektfaget har vanskeligheder”, sagde Lars Thiis. Han lagde vægt på, at det er vigtigt, at bevare og forsvare det åbne konkurrenceformat, da denne konkurrenceform indeholder større potentiale for kunstnerisk udfoldelse og kreativitet end projektkonkurrencen. ”Vi skal lære at sælge kunsten bedre og blive bedre til at betrygge bygherrerne om at det skaber værdi, at gå åbent til udviklingen. Og så skal vi samtidig finde måder at håndtere den usikkerhed, det medfølger at gå åbent og kreativt til værks.

Værdi og forretning på samme tid?
En planche med skitser af to mænd - en målbar ideelt proportioneret mand med lige, rene linjer overfor en ’mærkbar’ mand med hår på brystet og lidt ekstra sul på sidebenene var indgangsbønnen fra Uffe Bay, partner i KANT Arkitekter.  ”Vi skal være bedre til at differentiere mellem de nye udbudsformer, der er blevet mulige i forbindelse med den nye udbudslov.  Ikke alle  projekter kan konkurrenceudsætte ens og vi skal i branchen være mere åbne over for at finde den udbudsform, der passer til det enkelte projekt og være gode til at fortælle bygherren, hvad de forskellige udbudsformer rent faktisk kan. Her ligger en opgave for arkitektbranchen, for vi har forsømt at formidle værdien i det mærkbare på en måde så bygherrerne forstår det. Bygherren har i de fleste tilfælde brug for nogle målbare værdier, og det skal vi være bedre til at give dem. Det handler om at gøre det mærkbare målbart”, sagde Uffe Bay.

Projektkonkurrencens fremtid – den skal vi skabe
Debatten blev arrangeret som opfølgning på en ny rapport om transaktionsomkostninger udarbejdet af Arkitektforeningen og DanskeArk. Og debatten fortsætter blandt andet i en fase to af projektet, hvor fokus netop vil være på at udforme anbefalinger til afholdelse af konkurrencer for at fremme værdiskabelsen og mindske unødigt ressourceforbrug for alle parter. Derudover samarbejder Arkitektforeningen med Bygherreforeningen med henblik på at etablere et forum for udveksling af erfaringer med udbudsformer og konkurrencer mellem bygherrer og rådgivere.

Vellykket test af foreningens IT
Rundt regnet 35 arkitekter MAA var mødt op den 24. oktober for at deltage i debatten i Arkitektforeningen i Åbenrå i København og hos Arkitema i Aarhus. De to steder var forbundet virtuelt med lyd og billede – og debatmødet var dermed en vellykket test af foreningens nye IT-udstyr, som vi nu ved, kan bruges til at holde møder på tværs af landet. 

Kommentarer