Akademisk Arkitektforening

Denmark can do better without certifications“Denmark has a very strong brand when it comes to designing sustainable architecture. You don’t really need foreign certifications for sustainable buildings", states Ali M. Malkawi Professor of Architectural Technology at The Harvard Graduate School of Design.


By Cæcilie Skovmand

"Certifications are made by and for countries that need baseline regulations and guidelines for “sustainable practices” when designing, constructing and operating buildings. Principles of sustainably and energy efficiency are profound in the Danish tradition and approach to architecture, and you risk negative consequences if adapting foreign systems that are not designed originally for your environment”

The words belong to Professor Ali M. Malkawi Professor of Architecture at the University of Pennsylvania School of Design in Philadelphia – and from the 1.st of July appointed Professor of Architectural Technology at The Harvard Graduate School of Design.

Malkawi has been visiting Denmark for several years for professional reasons and has a long term interest in sustainable Scandinavian architecture. The Danish Architects’ Association had the chance to interview Malkawi on a burning hot summer day in Copenhagen, and we asked the Professor why a tiny country like Denmark is so interesting.

“My interest in Scandinavia started when I first began researching countries that are advanced in their practice of sustainable design.  Early in my research it became clear that Denmark was/is way ahead in this area. I then arranged the first summer course in 2011, in Scandinavia in collaboration with selected architectural schools in Denmark (KADK), Sweden (KTH) and Norway (AHO). The concept was to let American and Scandinavian students inspire each other and to learn from each other the different approaches to architectural design and sustainability.”

Why Denmark?

“We have a lot to learn from Denmark when it comes to the practice of sustainable architecture. In the US there is still a tendency to design buildings like “refrigerators”, without direct natural ventilation and careful attention to lighting. Most buildings simply don’t respond to the their local environments. As regulations have been lacking, a certification system for sustainable building practices came to educate and push the practice to do the correct thing.

Denmark has a long and strong tradition for designing holistic, sustainable architecture that respect the local context. It is, so to say, in the psyche of the Danish architect, that the buildings must contribute and respond to the surroundings and its users.

Danish architects’ sense of the good holistic design is strongly incorporated in their methods and their approach, thus too much eagerness after certifications can have a downside. I was very surprised when I realized that foreign certifications for sustainable buildings are “the new thing” here in Denmark”, Malkawi says.

What is the downside of certifications for sustainable buildings in DK?

“You don’t need foreign certification systems”, Malkawi replies and elaborates:

“Certification rating systems need to respond to local needs and practices to be effective. You might elect to design your own system but the system’s criteria and measurement methods should reflect targets set forth by a value system that expresses the local society’s vision of a sustainable future. Rating systems are per default tools of measurement. They primarily measure the environmental impact from buildings. They are not design tools. By adapting a foreign system, you risk losing the well-integrated design that defines the strong brand of Danish architecture. This is a present risk I think you need to be aware of.”

So are you saying that certifications per se are a bad idea?

“No. In some countries and contexts they are necessary. But you don’t need them as your regulations already covers most of the impact related issues measured by these systems. You are already doing most of it”, Malkawi states and adds that it is easy to fall for the rhetoric from a PR point of view: "A building with a sustainability label might be easy to sell, but, Malkawi argues, it might also makes the prices go up as there is an extra investment in measures that are necessary to obtain the desired score. We risk a scenario where buildings that are categorized green are more expensive than necessary.”

What is your advice then?

“I would say that you should become better at articulating what Danish architects are already doing in terms of design for sustainable architecture. You must communicate it better and more clearly and not take it for granted. The clients, users and policy makers should understand the value that you add to the process and project.

In Denmark you have a fine tradition of acknowledging the architect’s professional contribution in a good and modest way. In many instances, it is the norm, so to say, that architects are still the orchestrators of the design process in Denmark. Don’t lose that – keep articulating the important role of the architect. If a sustainability certification system is deemed important, it should be home grown.

Another thing I would advise is more collaboration across the Scandinavian countries to protect the Scandinavian architectural brand. Coming here as an outsider, I see Scandinavia as an entity, but what I realized, which I might be mistaken, is that there is little communication and knowledge sharing among architectural professionals and academics in Sweden Norway and Denmark. There are great opportunities in more cross Scandinavian collaborations; you have many subtle differences in the ways  of constructing the built environment  e.g. infrastructure, buildings and technical issues, yet you have a culture that is excellent at engaging in the local environment – in terms of context and users.

That’s what we came here to learn, a well-integrated design culture that I believe is one of the best in reducing the impact of the built environment on the natural eco-systems.”Blue book
Ali M. Malkawi is a Professor of Architectural Technology at the Graduate School of Design at Harvard. He is the Founder  of the T.C. Chan Center for Building Simulation and Energy Studies at the University of Pennsylvania. He studied Architectural Engineering and Environmental Design in the 1980s, and since then he has taught at several universities and worked as a consultant on a variety of high profile projects worldwide. He has  provided presentations and strategic guidance on building energy related topics to several countries and decision makers including senior members of the Obama administration.  Professor Malkawi has been innovating and leading efforts in sustainability framework developments including developing the first performance based sustainability rating system in the Middle East for the State of Qatar.

 

 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Mikael Koch
tir, 13/08/2013 - 13:53

Der er brug for en dansk certificering af bæredygtighed

Det er rart at høre at vi bliver bedømt som holistiske og langt fremme i arbejdet med bæredygtighed. Det er smigrende at læse at vi slet ikke har brug for et system til at certificere bæredygtighed. Desværre er det ikke rigtigt. I arbejdet med udvikling af en dansk udgave af DGNB har vi kunnet konstatere at der er adskillige felter hvor vi har brug for at lære af andre lande. Vi har fx under de første certificeringer i DK lært at vi ikke håndterer totaløkonomi professionelt nok. Vi kan for eksempel se at vi har væsentligt højere omkostninger til vedligehold og renhold end Tyskland. Og nu vi er blevet så gode til at spare på energi og vand kan vi se, at over en 50 års periode er vi nu på vej til at bruge 50% af den totale energimængede på at udvinde, fremstille byggematerialer, bygge og rive bygningen ned. Introduktion af LCA(livscyklusanalyser) vil give os mulighed for at træffe mere oplyste beslutninger om hvilke materialer vi bruger. Hele processen med at tilpasse en avanceret anden-generations certificeringsordning til den danske kontekst har også kastet lys over en række områder os hvor der er brug for udvikling af vores bygningsreglementer. Endelig er certificering et vigtigt middel til at øge investorernes interesse for at finansiere grønne byggerier. Så det er bestemt ikke nogen dårlig ide med at arbejde med bæredygtighedscertificering, heller ikke i Danmark. Det er i øvrigt også en måde at synliggøre vore resultater over for udlandet. Selvfølgelig skal systemet tilpasses danske forhold – det er derfor vi har stiftet Green Building Council Denmark og valgt et system der lader sig tilpasse (modsat LEED og BREEAM).
Hilsen Mikael Koch
Bæredygtighedskonsulent DANSKE ARK

Kommentatorens hjemmeside Vibeke Grupe Larsen
tir, 13/08/2013 - 14:41

Hvor er det altid rart at høre udlændinge udtale sig om danske arkitekter og dansk arkitektur, når vi trænger til at få stimuleret og opfrisket vores syn på os selv! Herhjemme kan vi sagtens være tilbøjelige til at falde i jantelovsmode og overse de åbenlyse kvaliteter og kompetencer, som vi som danskere har, ikke mindst for så vidt arkitektonisk kvalitet, og vi kan også være tilbøjelige til at tillade hoppen på stedet og andedam i de emner, som vi optages af, i arkitekturdebatten såvel som i andre debatter, af dem, der skal til for at flytte noget.

Derfor er det inspirerende at høre den udefrakommendes syn på os, ikke mindst når de kommer fra hjertet og på baggrund af et tilbagevendende kendskab.

Jeg har faktisk haft fornøjelsen af at møde mr. Ali M. Malkawi på et af hans besøg i Danmark, med studerende fra Penn State, ved en lejlighed hvor jeg netop, på KADK, talte til flokken om bæredygtig arkitektur i Danmark.

Og jeg finder, at hans bekymring er relevant.

Jeg har nemlig også haft lejlighed til at følge med i implementeringsprocessen omkring certificeringsordningen DGNB i Danmark, og jeg har senest haft mulighed for at diskutere certificering som en blandt mange bestræbelser på at identificere og dokumentere bæredygtighed i byggeriet/arkitekturen., gennem research- og skriveproces af ”Hvidbog om Bæredygtighed i Byggeriet” - http://www.bygherreforeningen.dk/vaerktojer/publikationer/1308-hvidbog-o...

Worst case kan certificeringsordninger få karakter af endimensionelle tjeklister, der skaber risiko for arkitektonisk ensretning af optimerede løsninger og dermed kan vanskeliggøres nytænkning, samtidig med at kontekst, æstetik og sociale forhold risikerer at blive overset, bl.a. fordi certificeringsordninger er kommercielt drevne. Der er med certificeringsordningerne IKKE tale om nationale standarder a la energibestemmelserne, som siden 70’erne har været naturligt integrerede i vores lovgivning og derfor, by heart, har været præmisser for byggeri i Danmark, længe før energi kom på dagsordenen i de lande, som vi ynder at sammenligne os med, og som vi derfor, som også mr. Malkawi er obs på, har forspring på, i vores bygningspraksis.

Samtidig er vi imidlertid i en situation i Danmark, hvor den mangfoldige forståelse af bæredygtigt byggeri, som Mr. Alkawi hylder, som et særligt dansk karakteristikum, betyder, at bæredygtigt byggeri forstås SÅ forskelligt blandt byggeriets parter, at det igen kan betyde, at programmeringen af byggeri bliver mudret og uklar, og virkeligheden viser i særdeles mange tilfælde, at bygningers ressourcemæssige performance langt fra altid lever op til de målsætninger i praksis, som sættes i teorien. Det kan få den negative konsekvens, at eksport af dansk byggeri vanskeliggøres, hvis ikke den danske byggebranche forstår at forholde sig til den kontekst omkring bæredygtigt byggeri, som er præmissen i nogle af de lande, som Mr. Alkawi nævner som nationer, der har brug for at sætte standarder, for at komme videre i bæredygtig retning.

I den situation er Danmark et lille land, som har brug for at kunne handskes med internationale retningslinjer. Og i bestræbelserne på at finde en ordning, der i videst muligt omfang levner mulighed for den danske mangfoldige forståelse af bæredygtighed, er valget faldet på det tyske DGNB som platform for en dansk ordning. DGNB er anderledes funderet end de certificeringsordninger, som Mr. Alkawi formodentlig især tænker på, nemlig den amerikanske LEED og den britiske BREEAM. Hvor LEED og BREEAM især fokusere på miljømæssige forhold og er bygget op omkring tjeklisten som en metode til at score højt på, tilstræber DGNB at favne såvel den miljømæssige, sociale og økonomiske dimension, i såvel programmering som projektering, udeførelse og drift af bygninger. Ideen i DGNB er således metodeorienteret og funktionsbaseret, mens BREEAM og LEED kan have tilbøjelighed til at være mere specifikt virkemiddelorienteret.

Det betyder dog ikke, at man skal være ukritisk overfor DGNB, som i praksis ALDRIG er garanti for noget som helst andet, end at den rådgiver/bygherre, som forvalter systemet, tilstræber at efterleve nogle målsætninger. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig, som altid, vigtigt, at arkitekterne forstår vores arv og ansvar og rolle i den store sammenhæng, og formår at vedblive med at tænke analytisk, kvalificerende og ud af boxen i forhold til opgavernes løsning, uanset at vi også skal kunne leve op til certificeringsordninger.

Betragt certificeringer som et kreativt benspænd – ikke som en barriere! For vi slipper næppe for dem, og det skulle jo nødig få negative konsekvenser for den arkitektoniske kvalitet, at de er der.

Kommentatorens hjemmeside Martin Maribo
ons, 14/08/2013 - 08:55

Godt med et kritisk indspark fra det store udland.

Jeg mener dog at vi med DGNB ser ud til at være kommet på rette spor i forhold til at få de aspekter af bæredygtighed der ikke er indeholdt i Bygningsreglementet sat i system og vægtet i forhold til hinanden.

Vi undgår "Greenwash" hvor man ikke kan gennemskue om projekter er grønne eller malet grønne. Og det ser ud til at vi ikke havner i samme blindgyde som fortidens "Bæredygtig Projektering", der aldrig blev praktisk anvendelig.

vh martin