Akademisk Arkitektforening

Det begynder med børn og ungeKulturminister Marianne Jelved har, fra hun tog i døren til Kulturministeriet pointeret, hvor vigtigt det er, at børn og unge kommer i nærkontakt med kunst og kultur. I dag lancerede hun så sin strategi for de indsatser, der skal sikre, at alle børn og unge i hele Danmark – også dem, der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, møder kunst og kultur.

Kulturministerens nye strategier indeholder også arkitektur. I Arkitekturpolitikken, der blev lanceret i februar, var et af de centrale initiativer undervisningspakker om arkitektur og design til børn. Det initiativ understøttes i børne- og ungestrategien og regeringen har inviteret Arkitektforeningen til at være med til at udvikle undervisningsindsatser i samarbejde med blandt andet DAC.

”Det er glædeligt, at Marianne Jelved med den nye strategi endnu en gang viser sin opbakning til arkitekturens rolle som metode i folkeskolen. Det viser, at vores politiske påvirkningsarbejde er lykkedes, når både Undervisningsministeriet og Kulturministeriet forpligter sig til at inddrage arkitektur i implementeringen af folkeskolereformen”, siger direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg.  

Kontakt med det lokale
Børne- og ungestrategierne betyder, at kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud fremover bliver endnu bedre til at sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud. Derved kommer børn og unge til at opleve og bruge kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag. 

”Skolebørnene kan bruge kunsten til at styrke evnen til koncentration og refleksion, hvilket de kan bruge, når de skal lære at regne og skrive, mens de unge allerhelst selv vil organisere deres projekter. Det ved vi, fordi vi har lyttet til alle dem, der er involveret i at lave kulturtilbud til børn og unge”, siger Marianne Jelved.

Frit valg til kommunerne
Hvordan kommunerne tilrettelægger indsatsen på børne- og ungekulturområdet er op til den enkelte kommune.

”Mange kommuner har allerede gode projekter i gang, og dem skal vi have spredt til hele landet. Jeg har fuld tillid til, at kommuner, lærere og pædagoger vil tage ansvar for og hjælpe til med at flere børn og unge for gode og udviklingen oplevelser med kunst og kultur”, siger Marianne Jelved i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

I strategien er der forslag, som kan medfinansieres over en opstartsperiode, så de gode initiativer kan komme i gang og få mulighed for at vokse andre steder også.

”I en hverdag, hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, skal vi give plads til, at børn og unge også får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Kunst og kultur giver anledning til refleksion og fordybelse”, siger Kulturminister Marianne Jelved.


Strategien er delt i tre. En for små børn, skolebørn og unge. Læs dem på Kulturministeriets hjemmeside


Efteruddannelse for arkitekter
Arkitektforeningen udvikler i øjeblikket et kursustilbud, der klæder interesserede arkitekter på til undervisningsopgaven i Folkeskolen. Kurset udbydes i oktober. Hold øje med siden her.

 

 

Foto: Fra Arkitekturens Dag 2012 på Amager fælled skole, hvor elever, forældre og besøgende indtog Københavns første skolehaver og erfarede, hvordan amå greb i arkitekturen i skolegården kan gøre en stor forandring.

 

Kommentarer