Akademisk Arkitektforening

Det er ikke nok at tilegne sig viden i praksisHvad er vigtigt, når du vælger efteruddannelse? Det spørgsmål stillede Arkitektforeningen for nyligt medlemmerne i en undersøgelse. Arkitekt MAA Rikke Steinicke deltog og var heldig at vinde et gratis todages kursus. Her fortæller hun om sin brug af efteruddannelse.


Af Lena McNair

”Jeg værdsætter at få konkret viden og mener helt klart, at jeg har brug for løbende efteruddannelse for at udfylde min daglige rolle, hvor jeg er i kontakt med mange fagområder, ikke mindst så jeg er godt rustet til samarbejdet med andre rådgivere og entreprenører mv.”, siger Rikke Steinicke der er i 30'erne og godt i gang med at opbygge sin særlige faglige profil. Hun er ansat hos CASA Arkitekter, en mindre tegnestue med base i Næstved, hvor hun arbejder i alle projektets faser med hovedvægt på projektering.

Hvilke kurser har du fulgt?
”Det er selvfølgelig vigtigt med kurser, der har relevans og brugbarhed i forhold til mine arbejdsopgaver på tegnestuen. Her synes jeg, det fungerer godt for mig med traditionel holdundervisning, gerne i større grupper, hvis kurset til gengæld bliver økonomisk mere tilgængeligt.

Jeg deltog for en del år siden i Arkitektforeningens Projekteringskursus, der var en god introduktion til mit videre arbejde. Senest har jeg haft et kursus i akustik, et ret konkret og præcist kursus, som lægger sig tæt op de faglige behov, jeg har i mine daglige opgaver”, fortæller Rikke Steinicke.

Hvad overvejer du at melde dig til i fremtiden?
Jeg arbejder meget med plejeboliger for fysisk og psykisk handicappede, og i den forbindelse arbejder jeg med brugerinddragelse. Så jeg har overvejet et kursus, der kunne styrke mig i dét arbejde, evt. et proceslederkursus eller lignende. Og så har jeg generelt brug for kursusforløb, der kan underbygge og videreudvikle mine kompetencer indenfor projektering, fx opdatering på digitale værktøjer. Her forandrer kravene sig hurtigt.”

Er din kursusstrategi din egen eller din arbejdsgivers?
”Det sker i et samarbejde, for det skal også være til gavn for tegnestuen og noget, jeg kan bruge i mine projekter. Det er magtpåliggende, at kurserne følges op i dagligdagen og at jeg får brugt de værktøjer, jeg har lært, lige på det tidspunkt hvor erindringen og entusiasmen omkring det tilegnede er størst.

Typisk er det mig, der finder kurset som opfølgning på overvejelser omkring, hvad jeg gerne vil dykke mere ind i. Og så undersøger jeg, hvad der findes. I år har jeg foreløbigt planlagt at bruge 10 dage på efteruddannelse – og nu har jeg jo fået endnu et kursus oveni!”

Arbejder du med et længere perspektiv i din efteruddannelse?
”De næste måneder deltager jeg i Byggecentrums kursusforløb ’Bygningsfysik-uddannelsen’, som er spændende og meget konkret. På sigt vil jeg dog gerne bygge op omkring de specifikke områder, jeg som arkitekt specialiserer mig indenfor, eksempelvis brand, bygningsreglementet m.m. Det er ikke nok at tilegne sig viden gennem praksis, der må også viden og teori til”.

Hvilket kursus valgte du som din præmie i Arkitektforeningens Efteruddannelse?
”Det blev til et Sketch Up-kursus, som jeg længe gerne har villet på, og nu får jeg muligheden. Jeg glæder mig til at komme ind og blive klogere sammen med fagfæller”.Hvad overvejer du af efteruddannelse? Se Arkitektforeningens kursusoversigt


 

Kommentarer