Akademisk Arkitektforening

Det mener Arkitektforeningen om ny udbudslovDen 18. marts 2015 blev den nye udbudslov fremsat i Folketinget

Den nye udbudslov, der forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015, skaber et samlet og overskueligt sæt af regler for det offentliges udbud af opgaver. Loven gør samtidig reglerne for udbud mere enkle og fleksible til gavn for det offentlige og de virksomheder der ønsker at være med i konkurrencen om offentlige opgaver.

Den nye lov betyder blandt andet at:

Der bliver enklere dokumentationskrav for virksomhederne.
Der gives større fleksibilitet til at bruge dialog og forhandling bl.a. via en lettere adgang til udbudsformerne ."udbud med forhandling" og "konkurrencepræget dialog".
Der er særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.
I fremtiden skal det offentlige opdele store kontrakter eller forklare, hvorfor det ikke er sket.  
Det offentlige må vælge livscyklusomkostninger som tildelingskriterium frem for anskaffelses/anlægsomkostninger.

Endelig gives der mulighed for oprettelse af innovationspartnerskaber i form af længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på at udvikle og indkøbe et innovativt produkt eller en ydelse

Læs mere her

Det mener Arkitektforeningen
Overordnet håber Arkitektforeningen, at den nye udbudslov kan lede til en fortolknings- og praksisændring blandt offentlige udbydere. En ændring der leder bort fra den uheldige tendens til at arkitektstanden udsættes for uhensigtsmæssige konkurrencevilkår i form af overflødige udbudsdokumenter unødvendige dokumentationskrav og snævre overdetaljerede programbestemmelser. Konkurrencevilkår som ingen dybest set har gavn af.

Arkitektforeningen håber således, at tiltagene i lovforslaget vil bidrage til at reducere transaktionsomkostningerne samtidig med at løsningsrummet for at kunne skabe innovativ arkitektur gøres større. Og ikke mindst håber Arkitektforeningen, at udbudsloven og en efterfølgende statslig udbudsvejledning kan komme til betyde at små nystartede arkitektfirmaer får bedre chancer for at komme med i konkurrencerne.

Kommentarer