Akademisk Arkitektforening

Det mener Arkitektforeningen om regeringens energistrategi 2050Arkitektforeningen hilser regeringens længe ventede energiudspil velkomment. Selv om strategien primært fokuserer på forsyningssikkerhed frem for CO2 reduktioner, er det positivt at Danmark, med strategiens ambitiøse mål om fossiluafhængighed i 2050, er blandt foregangsgangslandene i forhold til at gøre noget aktivt ved de klimaudfordringer som verden står overfor.

Af Martin Yhlen

”Det er positivt, at regeringen med energistrategien kommer med et udspil til, hvordan vi kan foretage et skift til vedvarende energiforsyning og nedsætte bruttoenergiforbruget med 6% i 2020. Idet 40% af Danmarks nuværende energiforbrug anvendes i bygninger, vil et godt design være afgørende for at reducere energiforbruget. Derfor har arkitekter både en vigtig udfordring og et ansvar for at bidrage til et bæredygtigt Danmark. 

Men hvis det fulde potentiale skal indfries, kræver det at regeringen i den endelige strategi sammentænker energiforbrug i produktion, drift og ved bortskaffelse. Det er ikke tilstrækkeligt at kunne pege på et lavt energiforbrug i drift, - hvis boligen er opført af materialer, det har været miljøbelastende at producere, eller hvis de komponenter, der udskiftes undervejs, belaster miljøet – så er vi lige langt.

I forhold til det byggede miljø mangler strategien endvidere målsætninger for, hvordan Danmark via trafik- og byplanlægning kan bidrage til et bedre dansk miljøregnskab. Jeg ser frem til at se de gode intentioner konkretiseret til reelle tiltag, når de kommende forhandlinger mellem partierne starter i forbindelse med energiforlige,” siger formand for Arkitektforeningen Natalie Mossin.

Foto: Svanemølleværket i Københvan fotograferet af Christian Dalager, Wikimedia Commons.

 

Kommentarer