Akademisk Arkitektforening

Det nye bibliotek: Fra bog-til borgerbibliotek


Mens biblioteket som fysisk ramme bliver heftigt debatteret i den digitale tidsalder, skyder flere og flere nye biblioteker alligevel op i det danske landskab. Meget tyder på, at biblioteksbygningen er kommet for at blive. Arkitektforeningen har talt med Hellen Niegaard, chefkonsulent og redaktør for Danske Biblioteker.

Af Gunhild Askehave 

I dag læser flere og flere bøger på nettet, elektroniske ”readers” eller via lydbøger. Hvordan afspejles denne tendens i arkitekturen?
”Bøger er allerede gammeldags. Før i tiden var bøger for de lærde, men nu er alt digitalt – vi har en hel mængde af medier, som gør det samme og viderebringer viden, læring og kultur. Biblioteksarkitekturen afspejler sig blandt andet i, det ændrede mediebrug borgerne har”.

Hvorfor er den fysiske bygning så stadig vigtig i dag?
”Biblioteket er stadig vigtig som bygning, fordi det har en rolle som formidler. Her kommer man for at få kvalitetsvejledning og for at mødes. Faktisk er der lavet en undersøgelse af Kommunernes Landsforening i 2005, som viser at kun hver anden bruger kommer på biblioteket for at låne noget. Ellers kommer folk for at arbejde, for at mødes, for at søge information. Biblioteket er i højere grad blevet til et aktivitetssted. De lange åbningstider er også et tegn på, hvordan bibliotekerne er blevet mere borgervenlige – de står til rådighed”, siger Helle Niegaard og fortsætter:

”Bibliotekerne indeholder i dag mange flere funktioner under samme tag. Det er lidt som at gå tilbage til middelalderens klosterbibliotek, som var mere en produktionsvirksomhed for munke med studie- og arbejdsområder. Der bliver arbejdet med viden og kultur. Men det er ikke kun i studieøjemed – også foreninger og kulturelle aktiviteter er der plads til i de nye biblioteker. Den trykte bogs æra er under opløsning. Vi går fra bogbiblioteket til borgerbiblioteket.”

Borgerservice på højt niveau
Helle Niegaard fremhæver Hjørring Hovedbibliotek som et godt eksempel på denne nye tendens inden for biblioteksbyggeri. Biblioteket, der er designet af Bosch & Fjord, befinder sig i multibygningen Metropol, tegnet af Schmidt, Hammer, Lassen architects i 2008. Det fysiske omdrejningspunkt for indretning er et rødt ”formidlingsbånd”, som snor sig gennem biblioteket. Det opdeler og indrammer de mange funktioner så som ”herreværrelset” hvor man kan sidde i fred og ro i en stor lænestol og læse en bog, børneafdelingen med det store neongrønne klatretre, Café Lige efter Bogen, hvor man kan få sund frokost, osv. Nogle gange bliver det råde bånd til skranken, senere til et bord eller en hyldesektion, og andre gange som udstillingsplatform. Bøgerne bliver ikke gemt væk her, men de fyldte reoler fungerer som rumdelere for de mange forskellige arbejds- og opholdszoner som biblioteket består af. Det nye bibliotek er ikke kun en ramme for bøger, men i højre grad for kultur, møder, ophold og læring. 

Foto: Hjørring Bibliotek 

Kommentarer