Akademisk Arkitektforening

En bæredygtig gave til rådgivere og bygherrer
To vigtige redskaber til bæredygtigt byggeri er nu blevet offentligt tilgængelige. Med LCA-byg og LCC-byg kan rådgivere og bygherrer nu hurtigt se projektets miljøpåvirkninger, og hvor økonomisk projektet er i et helhedsperspektiv. De kan være med til at bestemme en vigtig retning i byggeprojektet. Nyt kursus lærer dig, hvordan de bruges i praksis, og hvordan de er knyttet til den kommende nye udbuds- og tilbudslov.

”Der har aldrig før eksisteret offentligt tilgængelige værktøjer som LCC-byg og LCA-byg. Det er en gave til rådgivere, bygherrer og entreprenører, som vil danne sig et overblik over projektets miljøpåvirkninger og totaløkonomi”, siger Mia Scheel, arkitekt MAA, DGNB-konsulent og underviser på kurset. Hun glæder sig over, at de to bæredygtighedsværktøjer nu er gratis og tilgængelige for alle:

”Som rådgivende arkitekter arbejder vi jo altid med flere scenarier i de tidlige faser. Nu er der mulighed for at få et ekstra lag af information ned over de enkelte scenarier. Værktøjerne kan bruges til alle typer byggeprojekter, renovering som nybyg, hvor man bl.a. vil sammenligne flere scenarier af konstruktion, byggevarer, forsyningskilder og drift. Metoderne kan bruges til at vurdere, hvordan valget af en konkret byggevare eller løsning påvirker byggeriets miljøprofil og til at vurdere totaløkonomien af forskellige løsninger”.

Få styr på begreberne
”Bæredygtighed er i fokus som tildelingskriterie i den nye udbudslov. Tildelingskriteriet har altid eksisteret, men problemet har ligget i, hvordan det beskrives og sammenlignes. Nu kan det gøres konkret og sammenligneligt. For en tegnestue eller rådgiver bliver det vigtigt at holde sig ajour med redskaber og metoder for at få tildelt opgaver i udbudssituationer eller at definere kriterier i udbuddet eller endda at kunne vurdere tilbuddene som bygherrerådgiver. Den ajourføring tilbyder vi med dette kursus”, påpeger Mia Scheel. 

Byggesektoren står for ca. 40 pct. af det samlede materialeforbrug på verdensplan og bidrager alene i Europa med 20 til 35 pct. af de vigtigste negative klima- og miljøpåvirkninger som fx CO2-udledning, forsuring, vandforbrug og affaldsgenerering.

Argumenter til vigtig dialog
”Der er sket rigtigt gode tiltag i Danmark de sidste mange år, men vi skal videre. Arkitekterne har en væsentlig rolle, ikke mindst i byggeriets indledende faser, hvor LCC-byg og LCA-byg nu er lettilgængelige og overskuelige redskaber til den vigtige dialog, både eksternt med bygherren og internt hos rådgiveren selv. Vi har jo flere gode eksempler på, at en lidt højere investering i kvalitet fra start medfører mindre behov for vedligehold og dermed samlet set giver færre omkostninger i et længere perspektiv. Det er jo et godt argument for arbejdet med bæredygtighed”. 

Etdagskurset har fokus på både det generelle overblik, på værktøjernes anvendelse og på tilknytningen til den kommende udbuds- og tilbudslov. De øvrige oplægsholdere er ingeniør fra SBI Harpa Birgisdottir, der har været med til at udforme redskaberne, og advokat Carsten Lang-Jensen, der vil knytte an til udbuds- og tilbudsloven.


Læs mere og tilmeld dig her

Kommentarer