Akademisk Arkitektforening

En enestående mulighed


Foran Lausanne, Madrid, Baku, Antalya og Kuala Lumpur blev København sidste søndag valgt som vært for UIA’s verdenskongres i 2023. Direktør Jesper Pagh og formand Natalie Mossin fortæller her, hvad det har af betydning for den samlede arkitektstand, og hvor fokus er allerede nu.

”Verdenskongressen er en enestående mulighed for, at vi som arkitekter kan få demonstreret – ikke bare i Danmark, men worldwide – hvordan arkitektur, planlægning og design kan skabe en bæredygtig udvikling og fremtid”, forklarer formand Natalie Mossin.

Og netop bæredygtighed er nøgleordet. Verdenskongressens tema er fokuseret på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og formålet med verdenskongressen er at få eksemplificeret, hvordan det byggede miljø kan være med til at skabe en mere holdbar fremtid for alle.

En kæmpe gestus
København bød ind på kongressen på vegne af de nordiske lande, som tilsammen udgør the Nordic Section i UIA. Og selvom der er lang vej til Paris, hvor UIA’s hovedkontor ligger, er det ifølge direktør Jesper Pagh vigtigt at forstå og bakke op om det internationale arbejde i UIA.

”Som medlem af Arkitektforeningen er du også medlem af UIA. Det er her igennem, vi bliver hørt internationalt, og her igennem, vi sammen kan tage ansvar for den udvikling, der sker ude i verden. Det er en kæmpe gestus at være samlet så mange forskellige mennesker, og den forskellighed skal vi huske at se potentialet i. Vi kan som medlem af UIA være med til at definere, hvad der skal fokus på ude i verden”.

Summer school
Til verdenskongressen i Seoul havde Danmark blandt andet arrangeret en summer school for arkitektstuderende, og ideen om at lade de studerende være en del af kongressen er ifølge Jesper Pagh og Natalie Mossin et stort ønske – også i fremtiden.

”Vi skal have aktiveret de unge og have deres viden med i forhold til bæredygtighedstemaet. Vi har brug for at udveksle viden internationalt, men også på tværs af generationer. Vi håber, at vi både i Rio og i København også kan være værter for en international summer school, hvor temaet kan udfoldes i et bredt internationalt samarbejde”, forklarer Natalie Mossin.

Arbejdet er begyndt
UIA’s verdenskongres er netop afsluttet i Seoul. Om tre år er det Rios tur, og om seks år ankommer der så knap 10.000 arkitekter fra hele verden til København for at diskutere bæredygtighed. Arbejdet er der dog ingen grund til at vente med, det er allerede startet.

”Selve kongressen bliver kulminationen på 6 års arbejde. Årene skal bruges på at skabe det indhold, som Danmark skal sætte i centrum på kongressen. Hele verdens viden om bæredygtighed skal være tilgængelig, når vi slår dørene op i 2023. Vi skal bruge tiden frem til kongressen på at demonstrere dette”, afslutter Jesper Pagh.

FAKTA
UIA står for The International Union of Architects. Det er en NGO, der har verdens arkitektforeninger som medlemmer. UIA’s mål er at samle arkitekter fra hele verden i en stand uden nogen form for diskrimination.
Til den nyligt afholdte verdenskongres i Seoul blev den amerikanske arkitekt Thomas Vonier valgt som præsident for UIA for de kommende tre år. Et af hans mål er at fortsætte UIA’s fornemme arbejde med at forene den samlede arkitektstand og skabe solide rammer og vilkår for verdens arkitekter. Thomas Vonier afløser den malaysiske arkitekt Esa Mohamed.
UIA blev stiftet i Lausanne i Schweiz i 1948 og repræsenterer nu 124 lande og over 1 million arkitekter fra hele verden.

Læs mere om UIA her

Kommentarer