Akademisk Arkitektforening

En stor bank fyldt med viden


For arkitekt MAA og planlægger i Furesø Kommune Marie Woge Nielsen har deltagelsen i konkurrencen Fremtidens Forstæder givet en masse ideer til udviklingen af Farum by.

Af Marie Leth Rasmussen

Med konkurrencen Fremtidens Forstæder satte Realdania udviklingen af forstæderne på dagsordenen. Seks kommuner deltager i konkurrencen, der løber i 2011-2012, og har Arkitektforeningen som konkurrencerådgiver. En af de kommuner er Furesø Kommune, der deltager med konkurrencen ’Farum i udvikling’.

”Initiativet blev taget i 2011. Vi var den første af de seks kommuner til at gå i gang. Vi har nogle konkrete behov i Farum. Vi skal have tiltrukket investorer og byomdannet en central grund, hvor der tidligere lå en skole. Derudover skal vi skabe mere byliv og bedre sammenhænge på tværs, så vi får en attraktiv forstad, hvor det hele ikke foregår på bilens præmisser”, siger Marie Woge Nielsen.

Godt byliv
Konkurrencen begyndte i 2011. Seks teams blev indbudt til en dialogkonkurrence, tre gik videre til anden runde, og nu er der ikke særlig lang tid til, at vinderen bliver udpeget. Vinderforslaget skal både give pragmatiske bud på emner som parkering og infrastruktur til mere højtsvævende emner som: Hvad er et godt byliv og hverdagsliv i Farum?

”Vi skal finde ud af, hvordan vi byfortætter og skaber et godt byliv. Det er en anden type by, vi har herude, end inde i den tætte by. Her er mere åbent og længere mellem de forskellige byfunktioner. Folk herude dyrker sport og bruger de rekreative grønne områder meget. Det skal vi knytte an til og skabe steder i byen, hvor folk kan mødes. Byen er også fysisk spredt ud med separate øer for erhverv, handel og bolig. Vi skal have skabt rumlige og funktionelle sammenhænge mellem øerne og gerne lidt mere blandet by”, siger Marie Woge Nielsen.

Bæredygtighed og livskvalitet
Det gode hverdagsliv handler også om at skabe bedre muligheder for cyklisterne. I fremtidens Farum skal der være flere cykelstier og bedre sammenhænge mellem dem, så det bliver let og trygt at bevæge sig fra A til B på cyklen. Der skal også være plads til flere cykler i byrummet. Derudover ønsker kommunen kreative forslag til forskellige byfunktioner, der både kan give kobling til og virke som drivere for udvikling af den gamle skolegrund.

”Vi ønsker at få en mere kvalitetsfuld byudvikling, der er oplevelsesrig, bæredygtig og tryg. I Furesø Kommune er de to gennemgående temaer i planstrategien bæredygtighed og livskvalitet. Det er kvalitetsmål. Overordnet handler det om at få det, vi allerede har, gjort meget bedre”, siger Marie Woge Nielsen.

Viden og inspiration
Farum ligger lige op til landbrugsland, og det grønne element skal være mere synligt i bylivet i fremtidens Farum. Flere træer skal pryde byens gader, der skal være flere byrum med beplantning, og så skal vandopsamling og –nedsivning indgå i bybilledet på en smuk måde.

”Det skal være et bæredygtigt projekt. Både socialt, økonomisk og miljømæssigt. De tre pinde går igen i vurderingen af alle forslagene”, siger Marie Woge Nielsen, der har været glad for arbejdet med Realdania-konkurrencen:

”Det har været en rigtig spændende proces af mange grunde. Det er meget inspirerende at få rum til en anden type faglig diskussion, end der normalt er tid til i det daglige. Samarbejdet med Realdania, Arkitektforeningen og COWI har givet mulighed for at komme mere i dybden og løfte projektet. Det er skønt at stå med så stort et gods, som konkurrencen rummer. Vi har fået en stor bank af viden og inspiration, som det bliver dejligt at arbejde videre med”.

Mange roller
Marie Woge Nielsens opskrift på en god plan er en plan, der både er robust nok til at holde gennem mange år og tilpas fleksibel til, at der kan ske ændringer undervejs. Som planlægger skal man kunne balancere mange forskellige interesser og finde et fælles mål, der skaber en helhed og en retning, alle kan blive enige om.

”Det sjove ved at være planlægger er jo at sætte noget i gang og styre en udvikling. Som planlægger har man i virkeligheden mange roller. Man har rollen som planlægger, arkitekt og tekniker. Men ud over det er der kontakten til den politiske ledelse og samarbejdet med investorer og bygherrer, hvor man for eksempel skal vide, hvad der er vigtigt for at drive en detailhandel. Derudover er der også arbejdet med at inddrage borgerne”, siger Marie Woge Nielsen, som allerede er gået i gang med at arrangere en udstilling af vinderprojektet, der åbner, når projektet offentliggøres i slutningen af februar.

Konkurrencen Farum i udvikling blev skudt i gang den 24. juni 2011. Formålet er at få en helhedsplan for midtbyen med vægt på mere byliv og sammenhæng på tværs af byen, nye anvendelser af Bybækgrunden og en styrkelse af Farum Midtpunkt. Den 28. februar 2012 blev det offentliggjort, at Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Tyréns AB (SE) og Lise Gamst vandt arkitektkonkurrencen, der er én af i alt seks konkurrencer i Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder. Vandkunstens vinderforslag blev i betænkningen omtalt som en ”moderne fortolkning af Kartoffelrækkerne”. Illustration fra vinderforslaget.

Kommentarer