Akademisk Arkitektforening

En verden af muligheder'Arkitektur i folkeskolen' giver konkrete redskaber til at formidle arkitektur til målgruppen. Arkitekt MAA og ansat i arkitektfirmaet Saabye & Partners Barbara Bojsen-Møller deltog på kurset. Her fik hun blandt andet bekræftet sin påstand om, at det, der gør arkitektur interessant i forhold til folkeskolen, er, at det kan bruges som alternativ metode i nærmest alle fag. Kurset gentages 26.-27. oktober:
 
Af: Dorte Maria Vestergaard

”Jeg tror, at arkitektur på skoleskemaet vil kunne skabe læring og bevidsthed hos eleverne på rigtig mange niveauer. Der kan arbejdes med krop og sanser i forhold til rum, som gør børnene bevidste og i stand til at forholde til sine omgivelser”. 

Forfriskende med en ny faglighed
Hvorfra stammer din interesse for at kombinere arkitektur med undervisning i folkeskolen?

”Jeg har børn i folkeskolens indskoling og mellemtrin. Det skaber jo en naturlig interesse for det, der foregår og puttes ind i undervisningen i folkeskolen. Det er spændende at se, hvordan der arbejdes i ”helheder”, forstået på den måde, at der på tværs af fag kan arbejdes med et emne lige fra konkrete forsøg og undersøgelser frem til fx den digitale formidling af et stof. Jeg kan se, at processerne er meget lærerige”.

Har du nogen erfaring med undervisning og formidling? 
”Jeg har tidligere taget en efteruddannelse i skriftlig journalistik, da jeg virkelig godt kan lide at formidle denne vej. Tanken om at kunne bruge min faglighed som arkitekt på anden vis, og i helt andre konstellationer end dem jeg oplever i mit daglige arbejde, virker 'forfriskende'".

Inden kurset var Barbara spændt på kursets fysiske form, men kurset indfriede hendes forventninger til fulde:

”Jeg er jo uddannet arkitekt, så den professionelle rolle som lærer, og hele den forberedelse forud for en skoletime, var ret fremmed. Så det var nok der, jeg havde en forventning om at få nogle redskaber til, hvordan jeg kunne bruge min faglighed som arkitekt.

De to undervisere supplerede hinanden perfekt. Vi opnåede redskaber, der gjorde os i stand til overordnet at kunne forstå samt arbejde med læringsmålene i den nye folkeskolereform, hvor vi som arkitekter kan bidrage til undervisningen. Vi arbejdede løbende med egne cases, hvis aktualitet blev bekræftet ved at høre og se eksempler fra en professionel arkitekt, der allerede har haft 'hands on' ude i folkeskolen”.  

Arkitekturen som metode
Hvorfor er det vigtigt, at børn lærer om arkitektur?
 ”Jeg ved ikke, om jeg synes, at arkitektur som begreb er mere vigtigt at lære om end så mange andre ting her i verden. Det, der gør arkitektur interessant i forhold til folkeskolen, er, at det kan bruges som alternativ metode i nærmest alle fag. Inddrager man arkitektur i matematik, kan børnene fx arbejde med procentregning på en meget meningsfuld måde, ligesom målestoks- og skalaforhold måske bliver lettere at forstå", siger Barbara Bojsen-Møller og fortsætter:

”Jeg tror, at arkitektur på skoleskemaet vil kunne skabe læring og bevidsthed hos eleverne på rigtig mange niveauer. Der kan arbejdes med krop og sanser i forhold til rum, som gør børnene bevidste og i stand til at forholde til deres omgivelser. Man kan arbejde med bæredygtighed i forhold til materialer og måden, vi bosætter os på. Stedsanalyser i elevernes lokalområder kan være afsæt for at arbejde med innovation osv. osv.”

Har du fået nogle konkrete ideer til forløb eller undervisning, som du allerede nu arbejder videre med? 
"På sigt vil jeg rigtig gerne arbejde med forløb, der skærper elevernes evne til at bruge deres sanser til at aflæse og afkode. Begynder man at studere et hus, fx proportioner eller materialer, er der rigtig mange faktorer, man kan dykke ned i.”

Drømmen for Barbara Bojsen-Møller er at få afprøvet de konkrete redskaber fra kurset i forbindelse med afholdelsen af et mindre forløb eller en workshop i en af sine børns klasser.

”Og hvad det så bringer med sig, vil jeg bare glæde mig til at se”.


Kurset afholdes i løbet af efteråret 2016. Hold øje med kursusoversigten her eller kontakt Arkitekternes Efteruddannelse for info om kursusstart.


 

Kommentarer