Akademisk Arkitektforening

Energirenoveringer giver bedre boliger


Inspiration til flere energirenoveringer. Det er temaet i to nye digitale publikationer, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nu udgiver. Begge udgivelser har fokus på bokvalitet og arkitektonisk værdi og henvender sig til rådgivere samt ejere og beboere i etageejendomme, der står foran en energioptimering.

I udgivelsen ”Energirenovering med dialog som redskab” præsenteres 12 eksempler på, hvordan ejendomme kan udvikles gennem energirenoveringer. Selv om der er tale om lejeboliger er renoveringsforslagene udført i åben dialog med beboerne. Dårligt indeklima, træk, fugt og manglede isolering er erstattet af altaner med passiv solvarme, støjskærme og solceller. Publikationen viser, hvordan dialog bliver en katalysator for en succesfuld energirenovering med bedre boliger som resultat.

For at sikre størst mulig konkret anvendelighed og inspiration, er der i alle eksemplerne foretaget energiberegninger og huslejeberegninger efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.
Publikationen ”Energirenovering med dialog som redskab”, er udarbejdet af arkitekt MAA Pia Høyer, arkitektfirmaet Plan & Proces.
 
Publikationen ”2ND CHANCE. Bæredygtig energirenovering af det murede byggeri” giver utraditionelle bud på, hvordan energiforbrug og CO2-udledning kan reduceres i fire konkrete bebyggelser, samtidigt med at der opnås nye kvaliteter og værdier. Tiltagene er både af arkitektonisk, funktionel samt boligsocial art og viser bl.a. en bygningsintegreret solafskærmning i ny facadebeklædning, tilbygninger og nedrivninger, der giver plads til nye landskabelige og sociale sammenhænge. Bebyggelserne, der indgår i publikationen er både almene boliger, privat udlejning og andelsboliger.

Energiberegninger og CO2-beregninger af projekterne viser, at det oftest kan betale sig at renovere frem for at rive ned set over bygningens samlede levetid.
Publikationen ”2ND CHANCE. Bæredygtig energirenovering af det murede byggeri” er udarbejdet af Tanja Jordan Arkitekter og COWI.

Begge udgivelser er støttet med byfornyelseslovens forsøgsmidler.

Kommentarer