Akademisk Arkitektforening

Europas fremtid bygger på byerneReportage: EU-udvekslings- og læringsprogrammet URBACT til fremme af bæredygtig byudvikling i Europa har netop afholdt årskonference i København. Iblandt kulde og frost udfoldede visioner, best practice eksempler og et overvældende flertal af frysende sydeuropæere sig.


Af Eva Bjerring

Fakta først: 43 lande, heraf 17 ikke-EU medlemslande, 300 byer og intet mindre end 450 deltagere fordelt på 47 % kvinder, 53 % mænd - EU fik næsten opfyldt sin kønskvotering - var samlet under dét, den portugisiske konferencier, kaldte "de smukke, svenske omgivelser." Medvært Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med minister Carsten Hansen i spidsen fik dog hurtigt rettet op på miseren, der havde fået en række tilhørere til at rykke nervøst med stolene.

Således skudt i gang bød åbningstaler fra URBACT-arrangørerne, Carsten Hansen, Frank Jensen, overborgmester i København, Johannes Hahn EU-kommissær for regionalpolitik samt bagmændene til rapporten 'Cities of Tomorrow - challenges, visions, ways forward' Corrine Hermant-de Callataÿ og Christian Svanfeldt velkommen til to dages intens erfaringsudveksling mellem politikere og praktikere indenfor bæredygtig byudvikling.

Den europæiske model
URBACT handler om at forbedre fremtidens europæiske byer. Målet er at rodfæste de, til tider højtflyvende, visioner og målsætninger i praktiske arbejdsredskaber. At trække i arbejdstøjet, diskutere og lader sig inspirere på tværs af kontinentet.

Det handler om at bevare, styrke og udvikle den europæiske model i et intereuropæisk bylys med syn for lokale, regionale og nationale nuancer. Det handler om en fast tro på EU som redskab til de bedste løsninger, og en tro på, at fremtidens Europa hviler på en stærk urban model. Som kommissær Johannes Hahn kontant sagde:

"Hvis vi løser tingene rigtigt i byerne, løser vi tingene rigtig i Europa."

For Johannes Hahn var det helt uforståeligt, at Europa Parlamentet fortsat tøver med at skyde byerne ind i budgetforhandlingerne, og han fulgte op med en opfordring til målrettet lobbyarbejde.

Minister og medvært Carsten Hansen uddybede om det, han betegnede den europæiske model:

"Fem ting karakteriserer de europæiske byer. De er sociale med gode offentlige byrum; grønne og blå; inkluderende for alle; hjem for stærke, engagerede borgere og rige på arkitektur og historie."

"Men skal vi sikre og bevare den model og livskvaliteten i byerne, er vi nødt til at fastholde og skabe jobs i de europæiske byer. Det må være vores primære fokus."

Overborgmester Frank Jensen supplerede:
"Det er en kompleks opgave at synliggøre de problemer, byerne står overfor, men kan vi det, ligger perspektiverne til innovation, vækst og jobs her. Vi skal arbejde for partnerskaber imellem det offentlige og private, tænke i green tech løsninger, styrke forskningen, bekæmpe forurening, styrke velfærden, forandre ældeplejen, styrke public procurement. Vi skal købe varer og ydelser i det private og stille krav til det private om at skabe jobs og muligheder til gengæld."

Københavns målsætning om at blive CO2-neutral i 2025 som den første hovedstad nogensinde, blev fremhævet som et levende eksempel på, hvordan de tiltag kan samles i en kommunal strategi.

I arbejdstøjet
Efter velkomsttalerne var det tid til at trække i arbejdstøjet på de forskellige workshops. Ved tilmelding havde deltagerne sat prioriteret kryds og var blevet fordelt ud på de seks forskellige workshops.

Workshoppen 'Building Energy Efficiency In European Cities' havde det indledende mantra ”Energirenovering af bygningsmassen i Europa kan være vejen ud af recession”. Her er jobs at hente, energi at spare og mulighed for innovation og nytænkning af materialer og design, der samlet kan styrke den europæiske identitet.
Workshoppen pegede primært på udfordringerne ved energirenovering. Som hvordan renoveres historiske, ikke-fredede bygninger, energioptimeres bygningsmassen, så EU's 2050-mål om store reduktioner i energiforbruget (80% i højtudviklede regioner mod 50% i mindre udviklede) tilpasses lokale, regionale og nationale behov, finansieres energioptimeringen og ikke mindst hvordan forhindres fattigdom i tider med stigende energipriser?

Diskussioner af løsningsmodeller og gode eksempler til refleksion og efterfølgelse var det grundet tidspres desværre småt med, og konklusionen må derfor lyde:
Vi finder ikke en løsning på de komplekse og forskellige udfordringer i Europa på to dage i det kolde København, men URBACT er et godt udgangspunkt for et langsigtet samarbejde på tværs af regioner og grænser.

De øvrige workshops drejede sig om: Jobskabelse i byerne, byer i tilbagegang, Europas ungdom, bæredygtig mobilitet samt bekæmpelse af gentrificering.

Vil du vide mere?
Refleksionsprocessen 'Cities of Tomorrow' igangsat af Europakommissionen og den dertilhørende rapport oversat til så mange sprog, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at læse den, var grundlaget for mange af de visioner, der blev fremlagt på konferencen.

Læs rapporten

Følg URBACT

Fakta
URABCT blev afholdt den 3. og 4. december 2012 i Øksnehallen, København.
URBACT er et EU finansieret program til formål at fremme bæredygtig byudvikling i Europa. Der afholdes årligt konference henvendt til praktikere og politiske beslutningstagere involveret i byudvikling på lokalt, regionalt, nationalt og EU-niveau. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Københavns Kommune var medværter på årets konference.


Kommentarer