Akademisk Arkitektforening

Eventyret leverForslag fra hele verden er strømmet ind til idékonkurrencen om et nyt H.C. Andersen House of Fairytales i Odense. De tre ligestillede vinderforslag fortæller hver sin historie om magien og legen, fantasien og virkeligheden og appellerer både til sanserne og tankerne.  

Af Helle Lorenzen, journalist DJ, Designkommunikation

Fra Armenien til Mexico, fra Taiwan til Canada og fra Georgien til Indien… Med sin blanding af poesi og skarp realisme berører og beriger H.C. Andersens eventyr mennesker i alle aldre til alle tider.

Det er den internationale idékonkurrence om et nyt House of Fairytales i Odense et tydeligt bevis på. 475 deltagere fra 57 lande bød ind på et nyt formidlingskoncept – et eventyrhus og en magisk have – som kan invitere indenfor i H.C. Andersens univers og samtidig fungere som et vartegn i verdensklasse for Odense.

Kodeordene for konkurrencen var leg, overraskelse, fordybelse, fantasi og refleksion – et unikt byrum og en stærk helhed, der kan indpasses med respekt for de eksisterende omgivelser i Odense centrum. Tre ligestillede vindere blev offentliggjort den 2. april og omfatter den norske tegnestue Transborder Studio, Leith Kerr, engelsk arkitekt og Kosmos, en gruppe arkitekter og kunstnere fra Schweiz.

Magien og legen
Selvom arkitekt Leith Kerr fra London kendte til H.C. Andersen som eventyrdigter, var hun ganske uvidende om omfanget af hans arbejde og betydning, men da hun dykkede ned i sagerne, indså hun, hvor mange af digterens eventyr, hun kendte fra sin barndom.

”Da jeg genlæste eventyrene, blev jeg overvældet af hans billedsprog og den store indflydelse hans digterkunst stadig har. Derfor giver mit forslag også plads til, at skribenter og kunstnere fra hele verden kan komme og fordybe sig, skrive og lave udstillinger om H.C. Andersen,” fortæller Leith Kerr.

Forslaget, Paper Cutting House, er en stilfærdig fortolkning af det enkle papirklip af et lille hus med saddeltag, vinduer og døre – næsten som et barn ville tegne det. Huset ligger midt i den nye eventyrhave, som et legehus, og giver adgang til udstillinger under jorden.

”H.C. Andersens papirklip kombinerer symmetriske klip med specielle klip. Paper Cutting House er derfor ens for og bag som en hyldest til hans enkle klippemetode, og i husets sider er der ”klippet” huller til vinduerne. Med placeringen midt i haven håber jeg at kunne skabe oplevelsen af, at huset har ligget der meget længe, og at det gemmer på ”den glemte dårskab i en tilgroet have.”

Paper Cutting House er lavet af en blanding af specielle cementtyper, der giver den delvist gennemsigtige, hvide og lette fornemmelse af papir, men samtidig føles som mursten.

Fantasien og virkeligheden
Kombinationen af at arbejde med en by i forandring, ønsket om et ambitiøst museum og en verdenskendt forfatter appellerede til det norske arkitektfirma, Transborder Studio, som i sit arbejde netop har fokus på byplanlægning og kulturbyggeri.

Mens tegnestuen udformede sit konkurrenceforslag, Hortus Conclusus Andersen, dyrkede arkitekterne højtlæsning, når de spiste frokost.

”Det har været vældig fascinerende at genopdage H.C. Andersen som voksen, og det er vigtigt for os, at museet bliver et sted for samtidige fortolkninger af hans universelle historier. Hans enestående anderledeshed har vi søgt at udtrykke i arkitekturen og samtidig knytte den til hans fødested, Odense,” fortæller Øystein Rø fra Transborder Studio.

Bebyggelsen i Hortus Conclusus Andersen danner en vinkel langs kanten af eksisterende huse.

”Vores projekt definerer et tydeligt rum i byen, den magiske have, men haven er samtidig åben og interagerer med byen på forskellig vis. For eksempel har vi lagt den nye letbane ind gennem haven. Denne blanding af have, fantasi, og by, virkeligh, er vigtig for at forstå projektet. Den spiller samtidig på eventyrernes ubegrænsede verden, som også har relevans for vore hverdagsliv.”

Den magiske have skal både fungere som offentlig park og som formidlingsflade for museet. Hortus Conclusus Andersen har også ambitioner om at etablere et internationalt kompetencecenter med gæstelejligheder og værksteder til besøgende kunstnere og forskere.

Tankerne og sanserne
Et 50 meter højt tårn med reference til bindingsværkstraditionen rejser sig og er det altdominerende element, som både peger fremad og refererer tilbage i tiden til H.C. Andersens 1800-tals Odense. En underjordisk labyrint fører den besøgende gennem haven til digterens fødested. Tilsammen udgør de forskellige elementer forslaget The Tower and the Labyrinth udarbejdet af Kosmos, en arkitekt- og kunstnergruppe fra Schweiz.

”Vores vigtigste inspiration til forslaget er at kombinere det at være voksen med udfoldelsen af og opfyldelsen af ens fantasier,” fortæller illustrator Rodion Kitaev, Kosmos, og fortsætter:

”H.C. Andersens eventyr er både smukke og gådefulde – og meget anderledes. Det illustrerer vi i tårnet og labyrinten, som er hinandens modsætninger. Over og under jorden, lys og mørke, den ene rejser sig lodret, den anden slanger sig vandret…”

I tårnets top finder man en bogcafé, og de forskellige etager indbyder til fordybelse i H.C. Andersens verden og forfatterskab både for børn og voksne. I labyrintens mange små og irregulære rum passerer gæsten sekvenser af installationer og udstillinger inspireret af forskellige eventyr.

”Tårnet er en ikonisk intervention, som samtidig respekterer lokale særegenheder. Bygningen henter ikke sin inspiration fra de designtendenser, man finder i det globale, moderne museum, men fra en Odense-kontekst. Labyrinten forbinder dette nye, tårnet, med det gamle, H.C. Andersens fødested, i den modsatte ende af haven,” forklarer Rodion Kitaev og tilføjer:

”Hvor tårnet repræsenterer tankerne og det intellektuelle, stimulerer labyrinten med dens mange kroge og ”skjulte” steder sanserne og det intuitive.”

Idékonkurrencens resultat indgår i en efterfølgende projektkonkurrence, der skal bringe konceptet endnu tættere på virkeligheden.


Fakta:
Den internationale idékonkurrence om et nyt H.C. Andersen House of Fairytales, blev udskrevet af Odense Bys Museer i samarbejde med Odense Kommune og Realdania. Der var 475 deltagere fra 57 lande. De tre ligestillede vindere blev offentliggjort den 2. april. Konkurrencesekretariat var Arkitektforeningen. 

Læs mere på House of Fairytales' hjemmeside

Illustration: Hortus Conclusus Andersen, Transborder Studio

Kommentarer