Akademisk Arkitektforening

Fokus på Grønland i VenedigPossible Greenland er det officielle danske bidrag til den 13. internationale arkitekturbiennale i Venedig 2012


Grønland er et nyt globalt omdrejningspunkt og står over for et minefelt af udfordringer og muligheder i de kommende år i takt med at isen smelter, mineralrigdomme bliver tilgængelige og nye erhverv og bykulturer opstår. Det danske bidrag til arkitekturbiennalen sætter fokus på Grønland med udstillingen Possible Greenland, hvor grønlandske og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere for første gang sætter billeder på hvordan et fremtidigt Grønland kan se ud.

Geopolitisk omdrejningspunkt
Den aktuelle udvikling i den arktiske region placerer Grønland som et nyt globalt geopolitisk omdrejningspunkt. Samtidigt står Grønland over for et paradigmeskift drevet af en politisk udvikling mod uafhængighed, interne demografiske udfordringer og dramatiske klimaforandringer.

Formålet med Possible Greenland-projektet er at skabe en platform, der med international gennemslagskraft illustrerer og bidrager til en bæredygtig udvikling i Grønland og globalt.

Projektet er et forsøg på at finde ud af, hvordan arkitektur i bredeste forstand kan bidrage til udviklingen i det grønlandske samfund.
På udstillingen viser teams af grønlandske og danske arkitekter blandt andet hvordan nye boligformer kan se ud. Hvordan man kan tænke lufthavn, havn og infrastruktur anderledes samt hvordan nye bykulturer i Grønland kan udvikles.

Første af sin art
Possible Greenland er det første tværnationale samarbejdsprojekt af sin art. Og i samarbejde med projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing, med-kurator NORD Architects Copenhagen og Dansk Arkitektur Center har fem teams bestående af grønlandske og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere i fællesskab udviklet nytænkende og bæredygtige visioner for, hvordan det grønlandske samfund kan udvikles og skabt forbindelse mellem Grønlands lange historie, særlige behov og fremtidige udfordringer.

Demokratisk proces
Udstillingen Possible Greenland er tænkt som et bidrag til en demokratisk proces, der ikke bare handler om hvorvidt noget er pænt eller grimt, og er et opråb til politikere og befolkning i Grønland, om at vi skal have en debat, som er bredere og dybere end hidtil, og som fører til, at der bliver prioriteret og truffet nogle beslutninger omkring infrastruktur, bosætning, urbanitet, migration og kultivering i fremtiden.

Baggrund
Possible Greenland er kurateret af den internationalt anerkendte dansk-grønlandske professor i Geologi, Minik Rosing, med NORD Architects som medkurator. Dansk Arkitektur Center v/Kent Martinussen er kommissær for udstillingen i den danske pavillon.

Possible Greenland er mere end en udstilling i Venedig, og udstillingen åbner efterfølgende i Katuaq Kulturhus i NUUK i februar 2013 i forbindelse med Grønlands Arbejdsgiverforenings konference, Future Greenland.

Om Biennalen
Arkitekturbiennalen i Venedig er det vigtigste og mest prestigefulde udstillingssted indenfor arkitektur, byudvikling og byggeri i verden. Her mødes arkitekter, meningsdannere, undervisere og journalister indenfor faget til faglig inspiration og udveksling. Samtidigt er biennalen meget populær blandt et bredere publikum og hos studerende. Den sidste biennale havde over 170.000 besøgende, heraf lagde 105.000 vejen forbi den danske pavillon. Derfor er Venedig biennalen en oplagt platform til at vise hvordan arkitekturen kan være en vigtig medspiller i udviklingen af det grønlandske samfund.

Læs mere på dac.dk

Statens Kunstfond sponsorerer de danske arkitektbidrag på biennalen. 

Foto: Harbor Market Summer & Sports Plaza Winter - forslag om et nyt havnemarked hvor lokale, turister, studerende og arbejdere kan mødes og et sportscenter der skaber muligheden for bl.a. at dyrke fodbold og kørsel med hundeslæde året rundt, af KITAA Arkitekter, David Garcia Studio, Henning Larsen Architects.

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
tir, 21/08/2012 - 14:34

Arrangerer Arkitektforeningen en kort rejse med heldagsbesøg/entre til udstillingen i venedig?
I positivt fald hvornår?

Kommentatorens hjemmeside Anonym
tir, 21/08/2012 - 14:34

Arrangerer Arkitektforeningen en kort rejse med heldagsbesøg/entre til udstillingen i venedig?
I positivt fald hvornår?