Akademisk Arkitektforening

For mange tegnestuer overser potentialerne i BIM


”Det er slående, at meget få tegnestuer har tænkt: hvor er vi om 5 år rent digitalt?", siger arkitekt MAA og facilitator på kurset BIM som forretningsstrategi, Thomas Graabæk.

Brug en dag til at blive klogere på, hvordan BIM gribes an strategisk og organisatorisk. Thomas Graabæk forklarer:

”Når der skal tænkes strategisk, kigger tegnestuerne ofte alle andre steder hen end på produktions- og IT-delen. Det vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at få hul på, for der ligger store potentialer gemt i at se BIM som en strategisk fordel frem for en udefrakommende trussel, der fordyrer og tager fokus fra det faglige”.

Nye ydelser og visioner med BIM
Kursusdagen har fokus på, hvordan tegnestuer kan tænke BIM som potentiale for forretningsudvikling. Dagen er ikke en teknisk gennemgang af programmer – derimod stilles skarpt på muligheden for at udnytte BIM til at udvikle nye ydelser og visioner for den enkelte virksomhed.

Manglende strategi koster
”BIM opfattes af mange som et krav udefra, et nødvendigt onde for arkitektfaget, som man tvunget af omstændighederne er nødt til at indføre. Flere tegnestuer har også været fremme med dokumentation af, at BIM har været en fordyrelse for virksomheden. På kursusdagen vil vi gerne fremme det synspunkt, at det måske har været, fordi strategien har manglet. 

Rent faktisk kan den bevidste og analyserede brug af BIM blive et aktiv, der kan bringe tegnestuen foran andre. Man kan yde nye typer af opgaveløsninger og følge processerne helt til dørs med den nødvendige kvalitetssikring.

"Vi tager udgangspunkt i, hvad der giver mening for den enkelte tegnestue og giver så input til det strategiske greb, der vil kunne påvirke bundlinjen positivt”, siger Thomas Graabæk.

Frigiver tid til arkitektfagligheden
På kurset vil kursisterne bl.a. møde Juul/Frost arkitekter, der valgte en gennemtænkt BIM-strategi for egen fordels skyld og fordi man ønskede at være foran andre i ydelser – og ikke fordi man følte en pistol i nakken. Flemming Frost vil berette, hvordan strategien blev indfriet.

”Det et åbenlyst, at en velgennemtænkt BIM-strategi vil frigive flere ressourcer til den arkitektkerneydelse, som de fleste tegnestuer helst vil kendes på. Der er derfor al mulig grund til at tænke BIM som en positiv medspiller i udviklingen af sin forretningsstrategi", siger Thomas Graabæk.

Thomas Graabæk glæder sig til gode diskussioner, casegennemgange og opgaveløsninger på kurset: 

”Vi garanterer, at alle får noget med hjem til den videre udvikling af tegnestuens vision og strategi og opgaveportefølje”.

Kommentarer