Akademisk Arkitektforening

Fotokonkurrence 2014: Velfærd over by og landVinderen af årets fotokonkurrence for studerende er fundet. Se vinderbillederne og de 32 forslag. Her øverst er det Mette Lyhnes foto fra havnen/skaterbanen i lemvig, der får en delt 2. plads

Det er femte gang, at Arkitektforeningen afholder fotokonkurrencen. I år var udfordringen at tage ét billede under temaet Velfærd. Årets fotokonkurrence for arkitektstuderende tager afsæt i arkitekters centrale rolle som fornyere af det danske velfærdssamfund.

Dansk arkitektur gav form til velfærden under velfærdsstatens fremkomst. Spørgsmålet er, om nutidens arkitekter er aktive medspillere i udformningen af fremtidens samfund? Det forsøgte nogle billeder at besvare meget bogstaveligt, mens andre lod sig rive med af temaets mange fortolkningsmuligheder. De 32 indsendte forslag vidner dog alle om en iderigdom og en opmærksomhed som lover godt for fremtidens arkitekter, - og forhåbentlig også for velfærden.

Se alle de 32 forslag 

1.præmien
Gives til Peter Dalsgaard Nielsens billede Social montage af Bellahøj. Dommerkomiteen roser billedet og kalder det kompositorisk perfekt og fremhæver ligeledes lyset på billedet. Billedet forestiller ikonet på velfærd i Danmark; Bellahøj. Det blev diskuteret om det næsten var for ’tykt’ med et vinderbillede netop af Bellahøj, men dommerkomiteen fremhæver Peter Dalsgaard Nielsens billede og kalder det både modigt og frækt netop at turde portrættere et ikon som Bellahøj. En af dommerne, arkitekturfotografen Adam Mørk, sagde endda ”et foto jeg ville ønske, jeg selv havde taget”.

I forgrunden af billedet ses Bellahøj og i mellem de ikoniske huse slanger sig et grønt tæppe af træer og græsplæner kun afbrudt af forskellige bygningstypologier, der rager op blandt det grønne. Blikket strander ved Høje Gladsaxes slanke geometriske former.

Billedet illustrerer en udvikling og giver beskuerent indtryk af forskellige former for byggeskik. Farverne og de mange forskellige former på billedet samler hinanden op og forstærker beskuerens oplevelse af billedet og de enkelte bygningsværker. Den meget stærke komposition indrammer billedet og giver det et smukt helhedsudtryk.

Det ærlige fotografi fortæller en god historie. Historien om det gode eksempel på velfærd. Om et stærkt arkitektonisk greb der stadig her efter så mange år står klart som ikon på den velfærd, de danske arkitekter byggede op efter krigen. Det er historien om drømmen om det gode liv og det der kommer efter. 

Billedets styrke er den smukke komposition. Fotografiet peger både fremad og skuer tilbage. Det indbyder til diskussion om, hvordan et arkitektonisk ikon med tiden kan forandre folks syn på arkitekturen og en diskussion om nutidens velfærd. Her er det gode billede, billedet der siger velfærd med det samme. Fotografiet er med dommerkomiteens ord ’spot on’ på velfærd. 

Peter Dalsgaard Nielsen er studerende på KADK og 1. præmien er på 5.000 kr.

Se billedet 

2. præmien - delt
Bliver i år delt mellem to billeder der på hver deres måde fortæller historien om nutidens byrum og velfærd. Det første billede dommerkomiteen ønsker at tildele en 2. præmie, er Mette Lyhnes foto af skaterbanen på havnen i Lemvig. Billedmæssigt rammer det en stemning og fortæller om en generøsitet der afspejler vores velfærd i dag. Dommerne roser bevægelsen i billedet og kalder det kontrastfyldt og smukt. Indholdet er flot og billedet er flot. 

Se billedet 

På samme måde som byrummet til skaterne i Lemvig er stramt programmeret og henvender sig til en begrænset målgruppe, er det andet billede dommerne har valgt at give en 2. plads et åbent uprogrammeret byrum. Søren Hykkelbjerg Poulsen får ligeledes tildelt en 2. præmie for sit stemningsfyldte billede af Godsbanen i Aarhus.

Se billedet 

Dommerne roser billedet for både indhold og teknik og fremhæver forløbet i kompositionen, som de kalder smuk. De bemærker også det helt særlige lys, der er indfanget; dette billede er ikke opstillet men indfanget på det helt rette tidspunkt. Fotografiet rummer en stemning, der komplimenterer projektet på Godsbanen på bedste vis og fortæller historien om en bygning, der giver meget til sine omgivelser. Dommerkomiteen er enige om, at billedet af Godsbanen er det stærkeste af de to 2. pladser men, at de to billeder sammen gør udsagnet om de forskellige byrum stærkere. Fotografierne komplimenterer hinanden og trækker hinanden op. De er hinandens modsætninger og har alligevel et slægtsskab, der gør dem ligeværdige

Mette Lyhne og Søren Hykkelbjerg Poulsen er studerende på Aarhus Arkitektskole og vinder begge et års studentermedlemskab af Arkitektforeningen.

3. præmie
Går til Johanne Marie Skalles meget smukke sort hvide fotografi af Øresundsbroen. Billedet formår på en meget æstetisk måde at vise et godt eksempel på, hvad god planlægning kan bidrage med. Broen som symbolet på rettigheden til et velfærdsgode. 

Fotografiet rummer en poesi, men dommerkomiteen er lidt i tvivl om historien, det kræver at beskueren har en forudsætning og kender fortællingen.

Billedet og fotografen udviser en stor kunstnerisk selvstændighed, og dommerne roser Johanne Marie Skalle for at have gengivet det i sort/hvid. Det er subtilt fortalt, og som fotografi fungerer det virkelig godt.

Johanne Marie Skalle er studerende på KADK og vinder et års studentermedlemsskab af Arkitektforeningen.

Se billedet 

 

Dommerkomitéen bestod af:

Jane Sandberg – adm.direktør for Arkitektforeningen og kunsthistoriker

Tina Saaby – arkitekt MAA, stadsarkitekt i København

Adam Mørk – arkitekt MAA, arkitekturfotograf

Flemming Møller Mortensen, S, medlem af Folketinget, formand for Folketingets Kulturudvalg 

 

Alle de indsendte fotos vil blive udstillet i Arkitektforeningen fra den 1. oktober til den 31. oktober.

 

Foto øverst: Mette Lyhnes billede af skaterbanen på havnen i Lemvig der får en delt 2. plads

Kommentarer