Akademisk Arkitektforening

Fra slot til boligkarréBehovet for viden om renovering og energirenovering er stort lige nu. Fremrykninger i millardklassen til renovering af den almene boligmasse kalder på arkitekters greb, så de kommende års renoveringsprojekter kan realiseres i den højeste kvalitet - for arkitekturen og beboernes skyld. Derfor tilbyder Arkitektforeningen for tredje gang det succesfulde kursus Renovering – værdi, strategi og virkemidler.


Kurset tager udgangspunkt i fire forskellige cases, der afspejler de forskellige problemstillinger, der er forbundet med en renovering – fra den gamle bevaringsværdige bygning, der skal genskabes til den almene boligblok, der skal transformeres, så den fremstår mere tidssvarende og tryg for beboerne. På kurset gennemgår underviserne flere forskellige modeller, så deltagerne får en ordentlig værktøjskasse med hjem.

Skab merværdi
Kurset Renovering – værdi, strategi og virkemidler klæder ikke kun deltagerne på til at håndtere forskellige renoveringsprojekter. De lærer også at bruge et renoveringsprojekt til at skabe merværdi, så renoveringen ikke kun er en bonus for CO2 regnskabet, men kan bidrage til et større løft af et kvarter, et nedlagt skibsværft eller industribygninger i kommunen eller lignende projekter.

Procesmodel afdækker potentialer
”På kurset lærer deltagerne en procesmodel, der gør dem i stand til at analysere potentialerne i en renovering, så de får et resultat, der skaber merværdi. Hvis man lærer at vurdere potentialerne i et projekt, kan man skabe resultater, som man slet ikke forestillede sig, da renoveringssagen første gang landede på ens bord. Samtidig får kursisterne værktøjer til at håndtere de mange uventede situationer, der opstår i løbet af en renovering,” siger arkitekt MAA Thomas Waras Brogren, der er underviser på kurset og til daglig arbejder hos Erik Møller Arkitekter med værdisætning og udvikling, bevarelse og fornyelse af eksisterende huse.

Film: underviserne Thomas Brogren og Morten Ørsager fortæller om kurset

Gevinster
”Kun 1 procent af vores samlede bygningsmasse er nybyggeri, så der er god grund til at sætte spot på renovering og energirenoveringer – og ikke mindst løfte kompetencerne i arkitekt- og byggebranchen på renoveringsområdet. Fordelene ved at renovere er indlysende: Vi kan spare rigtig meget CO2 ved at energirenovere den eksisterende bygningsmasse, vi kan skabe værdi og cost benefit ved at renovere, eksempelvis i kommuner og almene boligforeninger, for ikke at tale om de mange ekstra gevinster, der er ved at opgradere nedslidte og utidssvarende bygninger til dagens standarder,” siger direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg.Gylderisparken på Amager er et eksempel på succesfuld renovering (v. Witras + Vandkunsten) af et nedslidt boligkvarter


Fakta om kurset
Renovering – værdi, strategi og virkemidler

Kontakt og tilmelding:
Dorte Maria Vestergaard

Tlf.: 30 85 90 06
Mail: dmv@arkitektforeningen.dk

Sted:
Arkitekternes Hus
Strandgade 27A
1401 København K

Dato
1. og 2. april 2014

Tidspunkt - bemærk
Tirsdag den 1. april kl. 10.00-17.00
Onsdag den 2. april kl. 9.00-16.00

Tilmeldingsfrist
18. marts 2014


TILMELD DIG HERFoto - øverst: kantinen på DTU efter renovering/Erik Møller Arkitekter

Kommentarer