Akademisk Arkitektforening

Fremtidens tilgængelighedskravNu inviterer SBi kommunerne til workshop om fremtidens tilgængelighedskrav i Bygningsreglementet

Som led i et større projekt for Energistyrelsen, inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet til workshops. Her vil SBi kortlægge kommunernes oplevelse af tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet og diskutere erfaringer, holdninger og ønsker til fremtidens tilgængelighedskrav. Hver workshop er rettet mod de ansatte, som projekterer i kommunerne.

Ved deltagelse vil deltagerne få mulighed for at være med til at udvikle tilgængelighedskravene samt høre om den seneste udvikling inden for universel design og tilgængelighed. 

I perioden marts – juni afholdte SBi regionale workshops for landets tegnestuer, men i den kommende tid er fokus hvordan Bygningsreglementet kan understøtte kommunernes fremtidige arbejde med tilgængelighed/universel design med henblik på at skabe innovative løsninger af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. 

Baggrunden for SBi-undersøgelse 
For første gang udføres en stor og detaljeret undersøgelse og analyse af muligheder og barrierer ved forskellige modeller for byggelovgivningens krav om tilgængelighed.  

Udgangspunktet for dette arbejde er tidligere undersøgelser fra SBi, der peger på, at kendskabet til tilgængelighedskravene i bygningsreglementet ikke altid er tilstrækkeligt. 

Til trods for de klare og ambitiøse krav er der stadig udfordringer (SBi 2012:16 og SBi 2014:09) med at sikre den ønskede tilgængelighed/universel design i nybyggeriet. Desuden er der behov for at sikre, at tilgængeligheden til byggeriet kan øges og forbedres. 

De to workshops afholdes følgende dage og steder i landet: 

København, 23. september 2015

Århus, 28. april 2015

For nærmere information samt tilmelding Sidse Grangaard, tlf. 9940 2371, sig@sbi.aau.dk

 

Foto: Fra søfartsmuseet, René Sørensen, SBi

 

Kommentarer