Akademisk Arkitektforening

Gentænk Arkitektforeningen

Hvis vi stiftede Arkitektforeningen i dag, hvordan ville den så se ud?

Vær med i arbejdet med at formulere idéer, initiativer og anbefalinger til foreningens strategi 2019-2021. Vi skal bruge 3 x 6-8 MAA'er.


Sidste frist for at ansøge om deltagelse er mandag den 2. april 2018.

Arkitektforeningens bestyrelse har på baggrund af repræsentantskabets drøftelser besluttet at nedsætte et ad hoc-udvalg, der skal formulere anbefalinger til, hvordan Akademisk Arkitektforening skal se ud i fremtiden.

Ad hoc-udvalget er delt op i 3 arbejdsgrupper, som hver ledes af et bestyrelsesmedlem, og som hver har 2-3 underopgaver som supplement til den samlede opgave. De tre arbejdsgrupper er:

1. Arkitekters Virke, som ledes af Camilla van Deurs

2. Organisationen, som ledes af Marco Berenthz

3. Medlemmerne, som ledes af Kristine Leth Juul

Arbejdsgrupperne består af 6-8 MAA'er, som bliver udvalgt i forhold til erfaring, geografi, faglighed og alder, så der bliver så stor en bredde og faglighed repræsenteret som muligt. Arbejdsgrupperne forventes at mødes en eller to gange. 

Send en kort beskrivelse af dig selv, skriv hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil være med i, og beskiv, hvordan du mener, at du kan bidrage til konst. direktør Annette Blegvad senest den 4. marts på ab@arkitektforeningen.dk. 

Læs kommissoriet.

Arkitektforeningens nuværende strategi (2016-2018).

Kommentarer