Akademisk Arkitektforening

God arkitektur kommunikerer mere end ord

God arkitektur handler ikke om ord men er en kommunikationsform i sig selv. Journalist og arkitekt MAA, Allan de Waal svarer igen på Fredrik Preislers kritik i kølvandet på debatarrangementet om bo-tæt konkurrencen den 25. januar i Arkitekternes Hus:


"Arkitekter er ikke gode til at kommunikere, påstår Frederik Preisler. Derfor deltager de ikke på gavnlig vis i samfundsdebatten. Og det kan han have ret i, når det gælder ord og skrift. Men de bedste deltager med bygninger og projekter. Ofte på plancher, som han ikke kan forstå. Andre mennesker kan i alt fald ikke, forstår man på ham.


Nu er et godt hus i sig selv en kommunikationsform. Det samme gælder et forståeligt bebyggelsesprincip eller en opmuntrende rumdisposition. Eller rettere sagt: Det er kun vellykket som arkitektur, hvis det er opfatteligt og kommunikerer. Det er dét det hele går ud på. Også når tankerne skal fremlægges i tegning, 3D-animationer eller film.


Anledningen til Frederiks udfarende overvejelser på Arkitektforeningens debatmøde den 25.januar er da netop også Kunstfond- konkurrencens små film om at bo tættere. De var generelt for komplicerede og arkitektformelle i deres argumentation – oplevede han som kommunikations-sagkyndigt medlem af dommerkomiteen.


Derfor gik han ind for præmiering af film, der var enkle og fængende i budskabet. Og det er da også et glimrende kriterium, hvis filmens budskab holder vand, og hvis konkurrenceprogrammet havde været enkelt formuleret.


Men det var det ikke!


Det spurgte om argumenter for både tæthed og bæredygtighed og trafikafstande og social nærhed og om nye bebyggelsesprincipper. Alt sammen på tre minutter, og med udsigt til en forholdsvis beskeden præmie i forhold til nødvendige arbejdstimer og teknisk indsats, hvis der virkelig skal kommunikeres plan-erfaring og gennemarbejdede bygnings- ideer.


Det kan være en af grundene til at større eller kendte tegnestuer ikke deltog i konkurrencen. Men programmets åbenhed gav på en anden side en stor frihed  til at fortælle med film på en uforpligtende måde.
Så der er sjove film mellem de 70 indsendte. Og det var i al beskedenhed sjovt selv at deltage, også uden at vinde noget!


Tilbage står stadig, at arkitekters skuffer i forvejen er fulde af urealiserede tætte og bæredygtige papirprojekter, fra andre slags konkurrencer. Og at ingen kan være i tvivl om, at dansk kollektiv trafik trænger til et løft.


Men det er henholdsvis et boligpolitisk og et trafikpolitisk problem. Og dét mener Preisler netop, det er arkitekternes sag selv at gøre noget ved.


Spørgsmålet er så, om de udvalgte og præmierede film virkelig kan rokke ved gængse anskuelser bag rattet, ligusterhækken og pandebenene i Folketingets blå blok."

Læs Fredrik Preislers kritik


Blå bog
Allan de Waal har siden 1963 periodevis været freelance-medarbejder og anmelder på Dagbladet Information med arkitektur, design og byplanlægning som fagområder. Allan de Waal  har også produceret en række radioprogrammer, tv, kortfilm og bøger.


 

Kommentarer