Akademisk Arkitektforening

Green Urban Transformers - Kursus fremmer bæredygtige helhedsløsningerPå Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus gennemfører man i årets sidste kvartal et intensivt efteruddannelsesforløb: ”Green Urban Transformers”. Med udgangspunkt i state-of-the-art viden vil arkitekter, byplanlæggere og andre, som beskæftiger sig med byers udvikling, blive klædt på, så de kan agere som grønne forandringsagenter.

På efteruddannelsesforløbet ”Green Urban Transformers” præsenteres deltagerne for ny forskningsbaseret viden om bæredygtig byudvikling i Danmark og internationalt, og de får også indblik i, hvordan førende tegnestuer og rådgivende virksomheder angriber helt aktuelle opgaver om bæredygtig byudvikling. Noget der virkelig er brug for.

”Det kan godt være, at man er træt af at høre om bæredygtighed, men det bliver kun mere og mere aktuelt,” fortæller kursusleder Thomas Juel Clemmesen fra Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus, der står bag efteruddannelsesforløbet.

Sidste år blev forløbet afprøvet som et pilotprojekt, og det gav så god respons, at det nu gennemføres som et åbent efteruddannelsesforløb.
Sidste år deltog arkitekt MAA Sara Ettrup fra JJW ARKITEKTER i pilotprojektet, hvilket hun fandt særdeles givtigt: 

”Det handler om at tænke bæredygtighed i et helhedsperspektiv, og derfor var det rigtigt værdifuldt at få indsigt i, hvordan den aktuelle praksis og rådgivning ser ud inden for bæredygtig byudvikling. ”


Brugbare indspark
Siden har Sara Ettrup i flere tilfælde brugt disse indspark i konkrete projektsammenhænge, og det har fået hende til at opfordre kollegaer og samarbejdspartnere til at tage kurset:

”Via kurset har jeg fået en interessant indgang til at inkludere bæredygtighed i projekterne - fra det store perspektiv til detaljen. Dette brede helhedsperspektiv er vigtigt, når den første udfordring man møder er: at få de lidt uhåndterbare intentioner omsat til konkrete handlinger. Dette er ikke mindst en fordel, når man skal have de ofte meget forskellige interessenter til at føle ejerskab for et projekt og være en aktiv del af processen.”Nye fagligheder blander sig
Netop dette:  at få helhedstænkningen integreret og få alle interessenter med, har været medvirkende til, at sociolog og kommunikationsrådgiver Søren Houen Schmidt fra ”Rekommandaret” har valgt at følge kurset i år:

”Tværfagligheden er vigtig, når vi taler bæredygtig byudvikling, og derfor synes jeg, at kursets udgangspunkt er rigtigt interessant.  Samtidig forventer jeg, at jeg ved at deltage får endnu større mulighed for at bidrage med værdifulde input, når jeg med mit sociologiske og kommunikationsfaglige udgangspunkt er involveret i konkrete projekter.”
Læs mere om uddannelsen.


Tilmeldingsfrist 12. oktober 2010


 Kommentarer