Akademisk Arkitektforening

Grøn omstilling - nye muligheder for hele DanmarkNaturstyrelsen Landsplanredegørelse 2013 er netop lanceret. Den godt 70 sider lange redegørelse lægger, som titlen antyder, op til grøn omstilling for hele Danmark og indeholder både regeringens politiske budskaber og mere faktuelle informationer inddelt efter syv planfaglige temaer.


De syv temaer er

•    Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
•    Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
•    Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
•    Byerne - på vej mod bæredygtighed
•    Udviklingen i hovedstadsområdet
•    Landdistrikter i udvikling
•    Det åbne land

For hvert tema redgøres der for regeringens planer og forventningerne til kommunernes og regionernes planlægning. Det giver et udmærket overblik over hvilken kurs for den fysiske planlægning, staten ønsker at sætte.

Fokus på arkitekturpolitik
God fysisk planlægning handler også om arkitektonisk kvalitet, hvilket også er centralt i den kommende nationale arkitekturpolitik, som forventes præsenteret i foråret 2014, med det mål for øje at skabe mere rummelige og bæredygtige byer.

Derudover støttes der i landsplansredegørelsen op om Arkitektforeningens mål om, at samtlige danske kommuner skal have en lokal arkitekturpolitik.

”En lokal arkitekturpolitik kan med fordel supplere kommuneplanlægningen, når det gælder om at sikre landdistrikternes kvaliteter og udvikling, herunder sammenhængen mellem bebyggelse og landskabet. ” (Landsplansredegørelse 2013, side 17)

Det er vigtigt at Landsplansredegørelsen støtter op om lokale arkitekturpolitikker og det vil forhåbentligt være medvirkende til, at endnu flere kommuner kommer i gang med udviklingen af lokale arkitekturpolitikker.

Konkrete konkurrencer efterspørges
Grøn omstilling kommer ikke af sig selv. Der er behov for nye, kreative tanke og løsninger hvis det skal lykkedes. Derfor er Arkitektforeningen fortaler for, at staten bør være primus motor for at iværksætte flere idé- og arkitektkonkurrencer, der fordrer grøn omstilling.

Der er behov for konkrete bud på, hvordan vi bevarer kvaliteterne i den eksisterende planlæg, samtidig med udfordringer som fx klimatiske forandringer, affolkning i landsbyer - og det modsatte i storbyerne, løses. Ligeledes er der behov for visioner for fremtidens planlægning, der kan omsættes til virkelighed med konkrete løsningsforslag.

Fakta
Landsplansredegørelse 2013 blev udgivet af Naturstyrelsen den 18. december 2013 og kan læses her

Arkitektforeningen har tidligere afgivet høringssvar til Naturstyrelsen om Landplanredegørelse 2013. Høringsvaret kan læses her


Foto: Naturstyrelsen


 


 


 
Kommentarer