Akademisk Arkitektforening

Grøn vækstpakke kan skabe 77.000 arbejdspladserNy rapport fra den grønne tænketank Concito viser, at der kan skabes 77.000 nye arbejdspladser, hvis Danmarks nye regering beslutter sig for at følge de videnskabelige anbefalinger og stile efter 40 % CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990 – ligesom vores fire største eksportmarkeder gør, og som partierne i rød blok generelt tilsluttede sig under valgkampen.


Det er konklusionen i en ny rapport fra Danmarks grønne tænketank Concito, der har regnet på, hvad en 40 % CO2-reduktion vil kræve af investeringer i de forskellige sektorer, og hvor mange jobs de vil skabe.

"Alle er enige om, at det giver mening at fremrykke en række investeringer. Ved at fremrykke investeringer indenfor vedvarende energi og energieffektivisering kan vi både bidrage til at løse klimaproblemet og skabe varige og konkurrencedygtige arbejdspladser," siger formand for Concito Martin Lidegaard.

Tænketanken påpeger, at investeringer i energisektoren samtidig har den ekstra fordel, at de ikke belaster de offentlige finanser, da investeringerne afholdes af energiselskaberne. Den positive afledte beskæftigelseseffekt vil faktisk bidrage til en forbedring af statsfinanserne. En yderlige fordel ved denne jobskabelse i energisektoren er, at der er tale om job med højt værdiindhold og dermed job, der ikke primært konkurrerer på lave lønninger.

Energieffektiviseringer
Når det kommer til energieffektiviseringer angiver Concito at energieffektivisering er ubetinget det mest omkostningseffektive virkemiddel, når det gælder om at reducere brugen af fossile brændsler og CO2-emissioner. I praksis ligger tilbagebetalingstiden på mange energibesparelser på 0-2 år, hvilket reelt giver negative CO2-fortrængingsomkostninger.

Læs artiklen Vækstpakke i renoveringens tegn.

Læs mere på Concitos hjemmeside

 

Foto: Ilija Gudnitz Weber - Gyldenrisparken, alment boligkvarter på Amager, der er blevet gennemrenoveret og energieffektiviseret.

Kommentarer