Akademisk Arkitektforening

Det handler om kommunikation og samarbejde

Interview med Bente Damgaard, Statsautoriseret revisor og CEO hos schmidt hammer lassen architects

Hvad betragter du som det største problem ved konkurrencebetingelserne? 
Det allerstørste problem er at nogle konkurrenceudbydere ikke gør sig klart, hvilket stort arbejde der er forbundet med at udarbejde et konditionsmæssigt konkurrenceforslag. Og ofte modsvarer vederlaget i en konkurrence slet ikke den forventede arbejdsindsats.

Når man søger en prækvalifikation, er afleveringsomfanget i konkurrencenfasen ofte ikke kendt. Det vil sige at man søger i blinde, og man ved ikke, om afleveringsomfanget er rimeligt i forhold til vederlaget.
 
Hvad kan Arkitektforeningen gøre for at forhindre urimelige konkurrencebetingelser?
Det handler meget om at samarbejde. Jeg synes Arkitektforeningen skal være mere synlig og være mere offensiv. Når konkurrencevilkår ikke er rimelige, bør Arkitektforeningen tale på branchens vegne og sige fra. Jeg synes det er meget svært som enkelttegnestue at gå imod noget, som Arkitektforeningen har sagt god for. For så siger vi egentlig vores egne imod. Og det synes jeg er meget svært.

Det handler om kommunikation og sammenhold. Arkitektforeningen skal i højere grad kommunikere, hvad det egentlig er, vi som stand vil stå model til.

Hvad kan tegnestuerne selv gøre? 
Tegnestuerne kan selv – i det daglige arbejde – italesætte, også overfor bygherrerne, hvor værdifuldt deres arbejde egentlig er; at arkitekter ikke laver gratis arbejde. Konceptudviklingen er den mest værdiskabende del af en proces, og det skal honoreres.
 

Kommentarer