Akademisk Arkitektforening

Healthcare designer & innovatorAnnette Krath Poulsen har i de seneste 14 år drevet virksomheden AKPdesign, som har specialiseret sig i at skabe innovation inden for ældre- og handicapområdet. Hun tog afgang fra industriel design, Kunstakademiets Arkitektskole i 1994.


Af Helle Lorenzen, journalist (DJ)                                                   


Annette Krath Poulsen brænder for at designe fremtidssvarende plejeboliger og institutioner, hvor den gode brugeroplevelse og det velfungerende arbejdsmiljø forenes samt at designe smukke hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger. Hun holder hele tiden sin viden opdateret på, hvad der foregår på de to områder ved at researche på messer og plejeinstitutioner i blandt andet Japan, Taiwan, Holland, Tyskland og USA, ligesom hun også bruger mange ressourcer på at netværke med brugere og forskere.

Annette Krath Poulsen er specialiseret healthcare designer & innovator – ”jeg kan ikke finde et dansk udtryk, der dækker” – og den specialisering er hun alene om i sin virksomhed, som også omfatter andre arkitekter og designere. Men hendes arbejde er ofte i udstrakt grad tværfagligt.

I offentlige eller private innovationsprojekter foregår samarbejdet med mange andre faggrupper, blandt andet fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og institutionsledere. Og når Annette Krath Poulsen er involveret i byggeprojekter og udviklingsplaner gælder det arkitekter fra andre fagområder, ingeniører, forskere, bygherrer og offentlige forvaltninger.

”Jeg driver AKPdesign som en projektorganisation, og når der er behov for det, danner jeg et projektteam, som fx kan bestå af andre designere eller arkitekter, antropologer, ingeniører, produktionsteknologer eller sociologer – afhængig af opgavens art og kunden,” fortæller Annette Krath Poulsen, som også inddrager eksperter og brugere for at udnytte den nyeste forskning og erfaringerne fra virkeligheden.

”Metodisk anvender jeg principper for brugerdreven innovation, men jeg har på baggrund af min lange erfaring lavet en nødvendig omskrivning af begrebet. Jeg kalder det ”innovation med viden- og brugerinddragelse” og ønsker dermed at understrege, at innovationer til brugere med funktionsnedsættelser kræver mange ressourcer og forudsætter teknisk kunnen og viden såvel som empatisk brugerindlevelse.”

Systematisk og analyserende tilgang
Det er 18 år siden Annette Krath Poulsen dimitterede fra arkitektskolen og hun har bygget videre på sin uddannelsesbaggrund med viden og erfaringer fra andre områder, blandt andet produktudvikling og LEAN.

”Det er sjovt at være nysgerrig, se muligheder og lade sig inspirere af andre kulturer, nye teknologier og nye forskningsresultater. Men det er hårdt arbejde at omsætte innovative idéer til brugervenlige løsninger og realisere dem. I den forbindelse kan jeg mærke min arkitektbaggrund, fordi jeg har en systematisk og analyserende tilgang til alle faser i et iterativt forløb – fra idé til implementering. Den tilgang ruster mig til at træffe begrundede beslutninger og dermed frembringe rationelle resultater,” siger Annette Krath Poulsen og tilføjer:

”Desuden er det en betydelig fordel og egenskab at kunne kommunikere – både i tale, tekst og ikke mindst illustrativt – med mennesker, som ikke er arkitekt- eller designuddannede. Jeg kan udtrykke mine spørgsmål, idéer og løsningsforslag, når jeg fx observerer og er i dialog med brugerne på et plejehjem eller på en boinstution for multihandicappede.”

Annette Krath Poulsen oplever, at hun fagligt ligger langt fra designere fra design- og ingeniøruddannelserne, som hun møder i forbindelse med produktudvikling, og MAA-titlen betyder meget for hende.

”Den er vigtig i dialogen med arkitekter fra andre fagområder. Det gør det lettere at være konsulent, når man taler samme sprog, og jeg fungerer som en god ”oversætter” af brugerkrav fra de ældre og handicappede borgere samt pleje- og omsorgspersonalet.”

For at udbygge sin viden inden for sit fagspeciale peger Annette Krath Poulsen på nødvendigheden af international erfaringsudveksling og netværk med arkitekter, designere og andre relevante faggrupper.

”Men også specifik viden om nye materialer og teknologier samt softwarekurser er væsentlige områder, så jeg kan blive ved med at udvikle min faglighed.”

Se mere:www.akpdesign.dk

Foto: PROMENADE TaskeRollator®

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
lør, 22/03/2014 - 15:23

Jeg er ikke rollator bruger men har en" promenade" som jeg bruger som transport arbejdtvogn når jeg går 3km.til et ældre aktivitets center, hvor jeg underviser og har mange materialer med hver gang. Så har jeg den også hvis bentøjet svigter.
En super opfindelse, jeg havde jo aldrig på nuværende tidspungt anskaffet mig en rollator.