Akademisk Arkitektforening

Her er de nominerede til Årets Store Arne og Lille Arne 2017

Arkitektforeningen København har netop offentliggjort listen over de nominerede til de to arkitekturpriser, der for 10. gang skal uddeles i hovedstaden. Vinderne afsløres den 27. januar ved Arkitektforeningen Københavns nytårskur.

Arkitektforeningen København uddeler hvert år arkitekturpriserne; Store Arne og Lille Arne. Hovedprisen, Store Arne gives til såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn i det forgangne år, mens Lille Arne gives til initiativer, realiserede og ikke-realiserede projekter og nytænkende ideer, som har skabt debat eller gjort en forskel for faget.

Ethvert medlem af Arkitektforeningen har kunnet indstille til Arne-prisen. Juryen, der er består af den lokale ledelse i Arkitektforeningen København, har på den baggrund nomineret fem kanidater til hver af de to priser. Se de nominerede og læs begrundelserne neden for. 

De fem nominerede til årets Store Arne 2017
Carlsberg Fondets Forskerboliger  – Praksis Arkitekter
Forskerboligerne af Praksis Arkitekter nomineres for at sit smukke arkitektoniske greb, hvor nyt og gammelt, kontekstualisering og nytænkning understøtter hinandens fortælling.

3.200 m2 skulle indeholde 22 varierende boligtyper samt udstillingsfaciliteter i stueetagen. Forslaget blev i dommerkomiteens betænkning beskrevet som det ’absolut bedste forslag’ og som en attraktiv hjørnesten for J. C Jacobsens Have til ’inspiration for kommende arkitekters arbejde med byhusene i skabelsen af Carlsberg Byen’.

Med forskerboligerne får topforskere fra hele verden et hjem, der er arkitekturens svar på forskningens værdi for samfundet - ydmyg og visionær i forhold til sin kontekst. I kraft materialevalget og den høje detaljering har boligerne en sanselighed, man ikke kan undgå at opleve, når man nærmer sig bygningen, bevæger dig op ad trappeopgangen eller står på altanen og kigger mod J. C Jacobsens Have.
KU.BE Kultur-og bevægelseshuset – MVRDV, Adept og SLA landskabsarkitekter 
KU.BE af MVRDV, Adept og SLA Landskabsarkitekter nomineres for at være et meget rummeligt mødested, der forbinder funktionalitet og bæredygtighed med leg, fordybelse og eksperimentet.

KU.BE er resultat af en åben projektkonkurrence i to faser med 46 teams i den første runde og tre teams i den anden runde. I konkurrencen var ønsket at skabe ’et rum for alle’ i Flintholm-området.  Med KU.BE får området et 3800 m2 stort mødested på tværs af generationer, hvor sundhed, bevægelse, kunst og kultur samles under samme tag.

KU.BE organiseret i zoner og mellemrum med hver deres funktion og muligheder. Zonerne er inddelt under titlerne: Café, Zen, Performance, Puls, Bibliotek, Iværksættermiljø, Legeområde og Administration.

KU.BE er et åbent hus, hvor haven flyder ind i huset og bliver til en klatrebakke og en scene, der således kan åbnes mod haven. Fra den ene zone kan man få et glimt af den næste og se tilbage på det sted, man netop kom fra. Kort sagt er KU:BE et hus, der overrasker. Med KU.BE får et tidligere lidt overset område et levende hus, en indendørs legeplads og attraktion. Det er et sted, hvor man mødes til at lave lektier, spise aftensmad, motionere eller tage på søndagsudflugt med børn eller børnebørn.
 


Mærsk Bygningen, Udvidelse af Panum-komplekset – C.F. Møller
Udvidelsen af Panum af C.F. Møller Arkitekter nomineres for at være et meget generøst og spektakulært værk, der forener kompleksitet og enkelhed, nutid og fortid og giver københavnerne et nyt vartegn og en ny park.

Mærsk Bygningen ligger ved siden af det eksisterende Panum med front mod Blegdamsvej. Den rejser sig med sine 15 etager i en klar og aflæselig form. Som et træ har sit rodnet, hviler tårnet på en række mindre bygninger, der rummer de fælles funktioner: auditorier, undervisningsrum og kantine samt show-lab, konferencerum, bogcafé og boghandel. Den mest markante del af rodnettet er det store forskertorv, der bliver Panums nye sociale koblingspunkt. Torvet formidler hovedindgangen, fungerer som bygningens væsentligste sociale samlingssted og kobler alle funktioner mellem det nye og det eksisterende Panum.

Udvidelsen af Panum-komplekset danner en tiltrængt opblødning og overgang mellem det gamle maskinelle Panum Institut og beboelsesbyen Nørrebro, samtidig med at  facaden, som en organisme, bliver konstant foranderlig i samspil med lys og vejr qua sine mobile kobbervinger. Panumudvidelsen demonstrerer hvordan arkitektur kan forene æstetik, poesi, ny teknologi og bæredygtighed med placemaking.

 P-hus Lüders med Konditaget Lüders – jaja architects
P-hus Lüders af jaja architects nomineres for at sin innovative programmatiske tilgang til arkitektur. Det traditionelt monofunktionelle og lukkede parkeringshus er udviklet til et hus, som styrker kvarterets identitet og bidrager aktivt til bylivet.

P-hus Lüders er resultat af en inviteret konkurrence med jaja architects som vinder og med NORD Architects og Active City Transformation som andre deltagende tegnestuer. Opgaven var at skabe et p-hus med plads til 500 biler samt butikker og nærgenbrugsstation, som samtidig skulle styrke områdets grønne identitet og byliv.

Som en rød løber leder trappen af det røde p-hus den motionerende eller nysgerrige op fra gadeplan mod byrummet på taget. Ligesom tagfladen bidrager facaden til bymiljøet, hvis røde farve refererer til de røde byggerier i Århuskvartere. Facadens transparens og dybde med perforeringer og plantekasser byder på oplevelser for den forbipasserende eller motionisten og styrker samtidig Århusgadekvarterets grønne karakter.

Med P-hus Lüders har Nordhavnskvarteret og københavnerne fået et nyt urbant mødested i 24 meters højde, hvor du kan træne, nyde udsigten eller aftensolen mellem tagene eller blot få et sus i maven.

 Restaureringen af PHs eget hus – Drachmann Arkitekter og Realdania By & Byg
Drachmann Arkitekter og Realdania By & Byg nomineres for restaureringen af Poul Henningens eget hus, for at have skabt ’et skoleeksempel på, hvordan man kan optimere og ikke mindst energiforbedre et funktionalistisk hus uden at gå på kompromis med den historiske arkitektur’ (Realdania Byg, 2016).

Huset blev opført på en stejl bakke i 11 niveauer af Poul Henningsen i samarbejde med Arkitekt Viggo Møller-Jensen til sig selv og sin familie på Brogårdsvej 72 i Gentofte i 1937. PH valgte industrielle byggematerialer og standardvarer: Præfabrikerede betonblokke, tagpap og industrielle jernvinduer. De industrielle materialer blev hverken forsøgt skjult eller pyntet, og farver og materialer var ens i alle typer af rum, for eksempel mønjerødt armatur og samme røde flise overalt.

Med planløsningen er der skabt en ny måde at bo på for hele familien via gennemkig, åbne forbindelser og stuen og spisestuen som ”allemands- og ingenmandsland”.

Restaureringen af PHs eget hus forbinder kulturarv med fremtidssikring. Den fastholder husets arkitektoniske kvaliteter og viser, hvordan en nødvendig gennemgribende energirenovering kan kombineres med en nænsom istandsættelse, så der skabes en balance mellem brug og bevaring, således at huset igen kan blive et hjem for kommende familier.
 

De 5 nominerede til Årets Lille Arne
Absalon af Initiator Lennart Lajboschitz og det kreative team bag projektet: Arkitekterne Arcgency v/ Simon Vinzent og Mads Møller i samarbejde med arkitekt MAA Allan Lyth, kunstner Tal R og lysdesigner Marianne Tuxen.

Absalon nomineres for at have givet københavnerne en ny fælles dagligstue. Absalon er byens nye folkehus i en 1.300m2 store kirke på Sønder Boulevard. Et generøst initiativ af grundlæggeren af Tiger-forretningerne Lennart Lajboschitz, der købte kirken i 2014 efter at daværende kultur- og kirkeminister Marianne Jelved (R) havde truffet beslutningen om at nedlægge fem københavnske folkekirker. Kirkerummet er blevet totalrenoveret af Arcgency i samarbejde med arkitekt MAA Allan Lyth, dens interiør og farvesætning er designet af kunstneren Tal R, og lyssætningen samt specialdesignede lysekroner er udviklet af lysdesigner, industriel designer og arkitekt Marianne Tuxen.

Absalon er blevet til stedet, hvor man kan møde din nabo, hænge ud med sine venner, spise aftensmad for en 50’er, dyrke yoga, spille banko, bordtennis, skak eller komme til loppemarked.

Absalon giver noget nyt til byen, samtidig med, at det viser, hvordan kirkernes smukke rammer kan danne et nyt sted for mødet på tværs af generationer i en tid, hvor flere og flere melder sig ude af folkekirken.
Cykelparkeringen & Byrum København H af Juul Frost Arkitekter
Cykelparkering & Byrum ved Københavns Hovedbanegård nomineres for den debat, forslaget har sat i gang.

København er kendt som ’Verdens Bedste Cykelby’ og for at fastholde den status, har Københavns Kommune bedt Juul Frost Arkitekter om at komme med et bud på, hvordan Københavns Hovedbanegård vil kunne imødekomme behovet for en fordobling cykelparkeringspladser på en måde, der forener funktionalitet og oplevelse.

Forslaget udnytter pladsen over banelegemet foran Hovedbanen, der også har været i spil for et utal af afgangsprojekter, og da projektet ”Under Opførelse” vandt Årets Store Arne i 2009 Saskia Peinow, Kristine Sundahl og Kalle Jørgensen og for et utal af afgangsprojekter.

Vi glæder os til at se, om vi her vil møde Københavns første bud på fremtidens cykelparkering, eller om stedet forsat ’blot’ vil være byens byggegrund for visioner og drømme.
Dreyers Arkitektur Galleri, Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center
Initiativet ’Dreyers Arkitekturgalleri’ nomineres, fordi det har skabt en scene for Danmarks nye generation af talentfulde og toneangivende arkitekter.

Med Dreyers Arkitektur Galleri får danskerne et unikt kig i maskinrummet i de unge tegnestuers hverdag og virkelighed, hvor der er højt tempo og højt til loftet, og hvor kreativitet og forretningsforståelse går hånd i hånd. Initiativet startede den 16. september med en udstilling om tegnestuen Sted, efterfulgt af Norrøn og siden med Johansen Skovsted Arkitekter.

Fordi udvikling og eksponering af Danmarks kulturelle vækstlag er essentielt, særligt i en tid, hvor der drastisk skæres ned på de kreative uddannelser og fondsmidler, fremhæves dette initiativ, som vi regner med ’blot’ er startskuddet til noget mere.
Urban Rigger af Kim Loudrup/Udvikling Danmark og BIG
Teamet bag Urban Rigger nomineres for at tænke løsningsorienteret og nyt. Her er der ikke langt fra idé til handling, og lysten til at gøre en forskel og være frontløber driver værket.

’Urban Rigger’ er et pilotprojekt og plug’n’play koncept, der ved hjælp af ni skibscontainere udvikler en ny fleksibel byggetypologi for studieboliger. Ved at stable containerne i en cirkel i to etager skabes en samlet studiebolig på 680 kvadratmeter til 12 personer. Hver bolig er på omkring 20 m2 med adgang til en grøn gård, badeplatform, kajakanløb, cykelparkering, grillplads og tagterrasse. Fordi boligerne hviler på en betonponton, er der under dæk også plads til teknik-og depotrum, fælles vaskeri og septiktank.

Motivationen for projektet er at imødekomme det store europæiske pres på studieboliger: I Europa vil for eksempel 4 millionen studerende mangle et tag over hovedet i 2025, og i Danmark vil 24.000 studerende være uden et hjem. Derudover viser ’Urban Rigger’, hvordan man kan bygge containerboliger og overholde kravene til bygningsklasse 2020.

At dette europæiske problem tages op, er vigtigt og essentielt – og fantastisk hvis danske arkitekter kan være med til at gøre en forskel.
 
’Venligboliger’ af Søren Rasmussen /ONV og Idébureauet 2+1
Venligboliger er nomineret for handlekraft og hjertevarme, for at gribe fat i et nutidigt problem, udvikle en løsning i 1:1 og for at bidrage til den politiske debat om flygtningeproblematikken, integration og midlertidighed.

”Venligboliger” er en idé, der giver private og offentlige aktører mulighed for at gå sammen om at invitere flygtninge inden for i vores samfund og fællesskab. Boligkonceptet består af præfabrikerede dele og kan opsættes med en kranbil, for eksempel i forhaven på en privat grund, i boligforeningens gårdanlæg eller på et offentligt grundstykke. Realiseringen vil koste mindre end en halv million, afhængigt af hvor stor boligen skal være, og hvor mange, der skal opføres på samme sted. Hvis initiativet føres ud i virkeligheden, vil det give flytningen et hjem blandt danskere, samtidig med at det vil generes ny viden og arbejdspladser til byggebranchen.

Det er uden tvivl et initiativ, der demonstrerer, hvordan bæredygtighed kan parres og forlænges med hjertevarme og medmenneskelighed mod smukke, nøjsomme og langtidsholdbare løsninger. Både arkitekter og politikere bør lade sig inspirere af projektet.


Fakta:
Årets Arne Award blev indstiftet i 2007 af Arkitektforeningens Lokalafdeling København, som også er jury. Prisen er en statuette i akryl, præget med arkitekten Arne Jacobsens ansigt.

Ved nomineringer til Årets Arne 2016 var følgende medlemmer af juryen inhabile og medvirkede derfor ikke ifm. nomineringerne til den pågældende pris:

Stor Arne – inhabil: Ali Arvanghi
Lille Arne – inhabil: Marco Berenthz og Nicole Gry Holme

Kommentarer

View profile
Jens Nielsen Privat - jeg er uddannet arkitekt og bygningskonstruktør.
tor, 29/12/2016 - 21:05

Jeg synes om Forskerboligen Carlsberg og ’Venligboliger’. Med venlig hilsen Arkitekt Jens Nielsen.