Akademisk Arkitektforening

HospitalsarkitekturNu gentager Arkitektforeningen successen med kurset Hospitalsarkitektur i Aarhus. Kurset ruster arkitekter, ingeniører og konstruktører til at designe de bedste hospitaler med den nyeste forskning og viden på området.


Kurset tager fat på centrale og vigtige temaer i hospitalsarkitektur, og spænder over emner som historik og idégrundlag til hvilken rolle planlægning og design af de fysiske rammer på et hospital har for patienten, de pårørende og personalet.

Kurset er fordelt på 4 undervisningsdage:

DAG 1 - 17. april
HOSPITALSARKITEKTUR - fortid, nutid og fremtid.
Kursisten introduceres til dansk hospitalsarkitektur set i et samfundsmæssigt, historisk og filosofisk perspektiv frem til fremtidsvisionerne for regionernes strukturplan fra 2007.

FUNKTIONER OG LOGISTIK - det effektive hospital.
Oplægget tager udgangspunkt i hospitalet som et stort logistisk system, der har afgørende betydning for hospitalets samlede funktion, effektivitet og økonomi. Det "gode patientforløb" spiller i denne sammenhæng en grundlæggende rolle.

DAG 2 - 18. april
HELENDE ARKITEKTUR - forskning, evidensbaseret design, stress og perceptionsteori.
Kursisten introduceres til den seneste forskning inden for hospitalsarkitektur og til måder at integrere denne viden på tegnebrættet.

DAG 3 - 25. april
INTERESSENTER, BRUGERINDDRAGELSE - behovsafdækning og strategisk kommunikation.
Formålet er at ruste arkitekter til at indgå i og varetage inddragelse og kommunikation med hospitalets brugere og interessenter.

DAG 4 - 26. april
FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET - fremtidssikring af hospitalet i konstant transformation.
Kursisten introduceres til hospitalet som en bygningsmasse med en livscyklus, hvor der fortløbende sker nedrivning, ombygning og tilbygning. En måde at "fremtidssikre" hospitalets arkitektur er at gøre den forandringsdygtig.

Ret til ændringer forbeholdes!

Blandt underviserne er:
Lars Botin, MA i kunsthistorie og ph.d. i kunst teknologi og videnskab, adjunkt, Aalborg Universitet
Tom Danielsen, arkitekt MAA, partner, Arkitektfirmaet C.F. Møller
Henrik Praetorius, cand.polit., chefkonsulent, Lohfert og Lohfert A/S
Mette Blicher Folmer, arkitekt MAA, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet
Roger Ulrich, Professor ved Aalborg Universitet og Chalmers Universitet
Mikkel A. Thomassen, cand.scient.soc., partner, Smith
Mette Stokholm, arkitekt MAA, Region Hovedstaden
Lars Steffensen, arkitekt MAA, partner, Henning Larsen Architects
Anette Madsen, arkitekt MAA, projektleder, Region Herlev Hospital

Kontakt og tilmelding:
Laura Wedderkind Bank
Tlf: 30 85 90 06
Mail: lwb@arkitektforeningen.dk

Sted:
Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolens Udstillingsbygning (møderum A på første sal/balkonen)
Nørreport 22
8000 Aarhus C

Dato:
Start den 17. april 2012

Tidspunkt:
9.00 - 16.00

Varighed:
17., 18., 25. og 26. april 2012

Tilmeldingsfrist:
3. april 2012

Pris:
kr. 10.100 for medlemmer / kr. 11.600 for andre

Foto: Hovedindgangen på Herlev Hopsital - www.arkitekturbilleder.dk

Kommentarer