Akademisk Arkitektforening

Hvor bor renoverings- ordføreren?


- Spørger Frida Frost, formand for Ingeniørforeningen IDA, Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen, Henrik L. Bang, direktør for Bygherreforeningen og Lars Axelsen, direktør i Grundejernes Investeringsfond i et debatindlæg i Jyllands Posten den 24. september

Den kommende regering bør rydde op i moradset på området for renovering af bygninger.

Alle danskere bruger dagligt en af landets 2,52 mio. bygninger. De er i deres bolig, på arbejdspladsen, de benytter sig af tank- og togstationer, køber ind i supermarkeder og bruger sportsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner. Vores boliger og bygninger udgør en formue på 3.700 mia. kr. - et enormt aktiv for både samfundet og den enkelte borger.

Det burde påkalde sig bevågenhed og en samlet politisk indsats. Men området er politisk hjemløst - spredt ud på over 14 ministerier, en række styrelser og over 10 forskellige ordførerskaber, der hver beskæftiger sig med en lille del af området. Hvor er det ordførerskab, som arbejder med hele bygningsområdet? Der er nok at tage fat på.

Der er et vedligeholdelsesefterslæb i både de private og offentlige bygninger på 100-180 mia. kr. Vi risikerer en gentagelse af skandalen med skinnenettet, der på grund af manglende vedligeholdelse endte med at koste langt mere at udbedre, end hvad rettidig vedligeholdelse ville have gjort. Derfor skal det voksende vedligeholdelsesefterslæb bringes ned.

Træg energirenovering

Det går trægt med at energirenovere på trods af politiske ambitioner hos de kommende regeringspartnere om at reducere energiforbruget. 40 pct. af vores energi bruges i bygninger. Alene ved at energiforbedre vinduer og efterisolere i den eksisterende bygningsmasse kan energiforbruget reduceres 32 pct. Der er brug for handling her og nu.

Endelig er der en udfordring med modernisering og transformation af vores bygninger. Det har vi brug for. I takt med at vi - eksempelvis - får flere ældre, stiger presset på plejehjemmene. Vi kan enten bygge nye, større plejehjem, eller vi kan omdanne boligerne, så de bedre passer til ældre beboere.

Tre vigtige udfordringer uden politisk ståsted. Her et par vilkårlige eksempler, som viser en babylonisk forvirring:

Energirenovering af private lejeboliger hører ind under lejeloven, der varetages af Socialministeriet, men emnet drøftes i boligudvalget, og reduktionsmålsætningen ligger hos energi- eller klimaordføreren.

Bygningsreglementet ligger i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Hører det så hjemme hos erhvervsordføreren? Men hvad med private boligejere og offentlige bygninger - tager erhvervsordføreren sig så også af dem?

Et nyt EU-direktiv om energirenovering af offentlige bygninger er pt. i høring, men hvem har ansvaret? EU-ordføreren? Finansordføreren? Kommunalordføreren? Sundhedsordføreren? Energiordføreren?

Hvor ligger det samlede ansvar for de offentlige bygninger?

Bredt ministerium
Den manglende politiske samling er en hæmsko for at renovere bedre. Tiden er nok løbet fra en genopfindelse af det gamle boligministerium, men et ministerium på et bredere grundlag kunne være en løsning.

En anden løsning kunne være, at stat, regioner og kommuner samler kræfterne omkring én fælles strategi.

En tredje løsning kunne være et koordinationsudvalg, som samordner de væsentligste politikområder (energi, økonomi, byggereglement m.m.).

Uanset hvad er der brug for politisk lederskab, som kan sikre bedre lovgivning, bedre initiativer og en samlet indsats. Kære nye regering, hvor skal ansvaret for vores boliger og bygninger ligge?

Kilde: Jyllandsposten

Kommentarer