Akademisk Arkitektforening

Hvordan klarer den danske arkitektbranche sig i forhold til resten af Europa?Den Europæiske Arkitektforening, ACE, undersøger i øjeblikket hvordan arkitekter i Europa oplever den økonomiske krise.

*Undersøgelsen er afsluttet*
I forbindelse med den halvårlige undersøgelse, som undersøger hvordan den økonomiske krise påvirker arkitektbranchen i Europa, er ACE ved at indsamle svar fra arkitekter over hele Europa.

For at give et retvisende billede af arkitektbranchens vilkår i Danmark, er det vigtigt at så mange arkitekter som muligt tager sig til at svare det korte spørgeskema.

Du kan udfylde spørgeskemaet på ACE's hjemmeside her

Spørgeskemaet bedes udfyldt senest den 15. juni

Foto: Jens Lindhe, Skuespilhuset København

Kommentarer