Akademisk Arkitektforening

Hvordan leder man dem, der helst vil og kan selv?På Arkitektforeningens kursus ”Introduktion til ledelse” prioriteres øvelser og opgaver med stærk kobling til dagligdagen i et intensivt forløb, hvor den enkelte får berøring med de mest grundlæggende temaer indenfor ledelsesbegrebet. Her fortæller underviser Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling om kunsten at lede en kreativ arbejdsplads.
 

Hvad er meningen med kurset ”Introduktion til ledelse”?
”God ledelse er et begreb, alle har en mening om. Og på kurset arbejder vi målrettet på at finde frem til de særlige ledelsesudfordringer, som er kendetegnende for dagligdagen på en tegnestue. En arbejdsplads fyldt med kreative medarbejdere, som på mange måder er selv-ledende. Men det ændrer ikke ved det faktum, at ansvaret for resultatet af den samlede indsats påhviler lederen.

”Introduktion til ledelse” er et intensivt forløb, hvor den enkelte får berøring med de mest grundlæggende temaer inden for ledelsesbegrebet. Men dette begreb er mere og andet end flygtige teorier. Derfor bruger vi minimal tid på teorigennemgang. Mellem hvert modul udsendes fyldigt materiale, som egner sig til selvstudie, og kun enkelte elementer gennemgås yderligere på kurset. Vi prioriterer øvelser og opgaver med stærk kobling til dagligdagen med overordnede temaer som:

Det personlige lederskab: at vælge ledelse for nogets og især for nogens skyld!
Ledelse af den enkelte: samtalen og påtalen, feedback og den coachende stil.
Ledelse af grupper: udvikling af det effektive og balancerede team.
Organisatorisk forståelse: tegnestuens kultur, værdier, visioner m.m.
Ledelse og kommunikation: lederen som talerør. ”

Hvorfor skal ledende arkitekter på lederkursus?
”Kurset henvender sig arkitekter med ledelsesansvar. Det betyder, at den enkelte indgår i et dagligt arbejde med personaleansvar over for en større eller mindre gruppe. For mange tidligere deltagere har kursets indhold og form været tilstrækkelig til at få styr på egen udfoldelse af ledelse. Men kurset henvender sig naturligvis ikke til de ledende arkitekter, som ønsker en egentlig lederuddannelse. ”Introduktion til ledelse” er mere end en appetitvækker, men vi kommer ikke rundt om og ned i alle ledelseselementer på kun 6 dage.”

Hvad betyder networking i kursussammenhængen?
”Networking under og ikke mindst efter kurset vil cementere et udbytte, som ikke blot isoleres i undervisningslokalet. Under selve kurset etableres både formelle som uformelle relationer med erfaringsudveksling og kollegial sparring. Flere deltagere fra tidligere forløb fastholder deres netværksgrupper som en meningsfuld metode til at hente inspiration  og hjælp til løsning af ledelsesmæssige udfordringer.”

Introduktion til ledelse
Kurset afholdes med start den 22. maj 2013.
Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Kommentarer