Akademisk Arkitektforening

Knap så strenge krav til dokumentation


Krav til dokumentation i forbindelse med prækvalifikation til arkitektkonkurrencer lempes. Ændringerne betyder ikke alene en økonomisk besparelse i prækvalifikationen, men også mindre besvær for konkurrencedeltagerne
.

Med den seneste ændring af udbudsreglerne, som trådte i kraft 1. juli 2011, er der sket væsentlige ændringer på udbudsområdet i Danmark. Det har bl.a. fået betydning for dokumentationskravene i forbindelse med prækvalifikation til arkitektkonkurrencer. Der henvises til Bekendtgørelse nr. 712 fra den 15. juli 2011.

Ændringerne i dokumentationskravene er allerede indarbejdet i de seneste konkurrencer om Fremtidens Forstæder hvor der aktuelt annonceres efter deltagere.

Serviceattest - kun fra vinder
Ændringerne betyder bl.a. at konkurrenceudskriveren ikke længere kan kræve en serviceattest eller lignende dokumentation allerede i prækvalifikationen. Serviceattesten kan kun kræves af vinderen af konkurrencen. Før lovændringen betød det i praksis at et ansøgerfelt på måske 40 arkitektvirksomheder alle skulle aflevere en serviceattest, som der skal betales 750 kr. for og som skal fornyes hvert halve år. Nu skal serviceattesten foreligge senest ved kontraktindgåelse, det samme gælder for erhvervsansvarsforsikringen.

Fejl og mangler
En lempelse er også at konkurrenceudskriver fremover ikke nødvendigvis er forpligtet til at afvise ansøgninger, der lider af formelle fejl og mangler som manglende datering, underskrift, format, antal eksemplarer mm.      

Regler om gæld
Krav om at vedlægge en tro og love-erklæring, som omhandler at det offentlige ikke må indgå kontrakt med virksomheder, der har en ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr., er ligeledes ændret. Konkurrenceafdelingen anbefaler konkurrenceudskriveren at erklæringen indsendes af konkurrencedeltagerne så snart disse er valgt.

Konkurrenceafdelingen opfordrer til at man fortsat læser annoncer for konkurrencer meget grundigt igennem og er omhyggelig med at indsende de krævede oplysninger. Det er ærgerligt at blive afvist på grund af en formel fejl.


Foto: Vejle Kommune er med i Fremtidens Forstæder, hvro en arkitektkonkurrence tilvejebringe forslag til en bæredygtig, arkitektonisk visionsplan for forstaden Søndermarken, der begejstrer og fortryller, og som kan give Søndermarken et bedre image.

Læs mere her
Kommentarer