Akademisk Arkitektforening

København - Hamborg t/r29. november 2012 tog Givrum.nu og 50 københavnske projektmagere på studietur til Hamborg under projektet CityLink for at skabe netværk og grobund for kulturelle projekter på tværs af Fermern bæltet.

Af arkitekt MAA Tyra Dokkedahl


I sommeren 2011 indgik København overborgmester Frank Jensen (S) og Hamborgs overborgmester, Olaf Scholz (SPD) en samarbejdserklæring med det mål at styrke regionens erhverv og infrastruktur. Året efter i juli 2012 udvidede kommunerne samarbejdet til også at omfatte den kulturelle udveksling med et visionspapir, der blandt andet fokuserer på at stimulere dannelsen af kulturelle netværk, kulturelle projekter og festivaler samt samarbejde på internationale festivaler og fremme af kulturelle og kreative industrier som vækstgrundlag. 

CityLink er støttet af begge kommuner med det formål er at sætte gang i samarbejdet indenfor brugerdrevne initiativer, en international udvidelse af Givrum.nu's arbejde indtil nu. I år modtog organisationen prisen Lille Arne, der tildeles af Arkitektforeningens lokalafdeling i København, blandt andet fordi "Givrum.nu er med til at pege på et supplement til vores eksisterende måde at tænke og organisere byplanlægning på". Dette arbejde fortsætter Givrum.nu med CityLink. 

Åbent for alle
Den første dag blev delegationen budt inden for i tre forskellige selvstyrede kulturhuse Frappant, Centro Sociale og Das Gängeviertel, og undervejs guidet gennem bydelen St. Pauli med fokus på gentrificering. Dagen endte i Das Gängeviertel, der begejstrede deltagerne med sin historie, funktioner og organisation. Gängeviertel er også navnet på en historisk bytypologi af tætte gårde og baghuse, der husede arbejderfamilier indtil den første halvdel af det 20. århundrede og som næsten er forsvundet i Hamborg. Bystyrets kraftige sanering efter koleraepidemien i 1892, bombninger under 2. verdenskrig og senere rydninger for koncernen Unilever er alle grunde til at Das Gängeviertel idag er et af de eneste byområder tilbage af den type.

Kort fortalt blev husene i august 2009 besat over en weekend og gruppen åbnede dørene for alle byens borgere med fest, udstillinger og folkekøkken. Med en opbakning på 3000 besøgende og positiv omtale i medierne fik gruppen et momentum og har efter forhandlinger med den daværende ejer, og kommunen (den nuværende ejer) fået lov at blive i bygningerne. Das Gängeviertel er åbent for alle, og rummer foruden virksomheder, butikker, et lille hotel, værksteder og udstillingsrum også boliger. Det er et sammensat sted, der summer af liv og tegner et fællesskab, som drager et stort antal af både tyskere og turister til sig med sin unikke historie og tilbud til alle interesserede.

 

Organisation, Byplanlægning og Event
På anden-dagen kørte bussen til Oberhafen, et indtil nu uplanlagt område i den nordlige del af byens stort anlagte udviklingsprojekt Hafencity, der profileres af Herzog de Meuron's Elbphilharmonie Hamburg. Ved ankomsten fik gruppen en rundvisning af baneterrænet og lagerbygningerne, hvorefter københavnere og fremmødte hamburgisere blev introduceret for dagens workshop, der koncentrerede sig om tre emner - Organisation, Byplanlægning og Event. 

Området på 3 hektar rummer 20.000m2 lagerbygninger, der indtil 2014 huser forskellige logistik firmaer. Allerede nu er der dog ledige lokaler i området og i 2010 begyndte kunstnere og kreative virksomheder at leje sig ind. I dag har de formet Oberhafen Association, der skaber netværk mellem brugerne og samarbejder med myndighederne om området fremtidige udvikling.

Hamborg kommune har efterfølgende udpeget området som et kreativt centrum, og Hafencity Hamborg, der svarer til danske By&Havn, har bedt Oberhafen Association udvikle fremtidige strategier og planer for området inden 2013. Finanskrisen samt udsigten til store omkostninger ved at beskytte området mod oversvømmelser fornemmes blandt gruppen at være årsagen til myndighedernes velvilje, men uanset har situationen skabt et vindue for borgerne, der via Oberhafen Association nu får muligheden for at præge og skabe deres egen bydel. 

Right to the City
CityLink har i sin spæde begyndelse forbundet grupper og projektmagere beskæftiget med bottom-up byudvikling byerne imellem. På kun to dage blev københavnerne præsenteret for en række hamborgisiske borgerinitiativer, der trods forskellig tilgang og formål, alle arbejder for borgernes ret til at bruge og påvirke det urbane rum under netværket Right to the City. Mens Centro Sociale har et politisk formål og das Gängeviertel har rod i det anti-fascistiske og kunstneriske miljø, kan Oberhafen Association måske bedre sammenlignes med miljøet omkring Prags Boulevard 43. Alle har de det tilfælles, at de oplever en fortsat kamp i samarbejdet med myndighederne.

Trods markante forbedringer er der en generel mistillid mellem parterne, men borgergrupperne nyder godt af en bred, folkelig opbakning, der giver dem et mandat at forhandle med. Omvendt oplever den danske gruppe generalt at Københavns myndigheder nok er bureaukratiske, men imødekommende og hjælpsomme. Måske er der derfor ikke det samme organisatoriske behov og politiske agenda som f.eks. Right to the City.

I København er Bolsjefabrikken og Prags Boulevard 43 eksempler på nye selvstyrede samlingssteder, der høfligt beder autoriteterne om lov og ellers agerer indenfor lovens rammer. Overordnet set arbejder københavnerne og hamborgiserne dog for nogle af de samme formål som f.eks. at få og tage del i udviklingen af deres byer og at skabe sociale og kulturelle platforme og projekter, hvor der er en udveksling mellem borgerne. 

Seminar i København
CityLink fortsætter det gode arbejde og afholder et seminar d. 19. december i år med besøg fra Hamborg med henblik på at udvikle netværket og samarbejdet i 2013. Hvilken retning projektet tager, er endnu åbent, men som en start er der i hvert fald fundet nogle fælles interesser samt forskelle mellem byerne, der kan gøde jorden til et frugtbart samarbejde indenfor København og Hamborg's udvikling.

Se mere:
Givrum.nu 

Das Gängeviertel

Oberhafen e.V.

Fotos:
1) Rundvisning i Oberhafen, et kreativt frirum i Hamborgs nye bydel Hafencity
2) Das Gängeviertels grænse til en nyanlagt plads og moderne kontorbyggeri
 

Kommentarer