Akademisk Arkitektforening

København inviterer MAA'er til at stille forslag til bygningspræmieringKøbenhavns Kommune beder igen i år arkitekter MAA'er om at indstille projekter til den årlige bygningspræmiering, hvor nye eksempler på arkitektur og byrum af særlig høj kvalitet i København får anerkendelse.

Sidste frist: mandag den 12. juni 2017

Københavns Kommune beder arkitekter MAA om deres bud på, hvilke nye anlæg og byggerier, der kunne tåle ekstra opmærksomhed for særlig god kvalitet. Det der engang blot hed “gode og smukke bygninger”, omfatter i dag flere af de områder inden for arkitekturen, der i dag er vigtige for den måde, vi har valgt at skabe liv i byerne på.

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903. Der gives præmier for nybyggeri, for renovering, for nyindretning af eksisterende byggeri, for bymiljøer, parker, anlæg og udsmykning og design i byrum. Med præmieringen anerkender kommunen først og fremmest, de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet. Men prisen er også med til at understrege kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for alle menneskers liv i byen.

Bedømmelsesudvalget, der har Kultur- og Fritidsborgmesteren som formand, består af medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget samt en faglig bedømmelseskomité. Prisoverrækkelsen finder sted i foråret 2018 samtidig med Copenhagen Architecture Festival.

Hvad kan indstilles?
Præmieringen kan tildeles smukke bygninger og bymiljøer af særlig kvalitet i Københavns Kommune. Der skal være udstedt tilladelse til ibrugtagning i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017.

Der gives præmier inden for 4 kategorier
A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder
C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
D. Bymiljøer, så som torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Se den elektroniske pjece om Bygningspræmieringen og de præmierede bygninger fra 2016 her

Sådan indstiller du arkitektur til bygningspræmieringen
Send en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen til e15e@tmf.kk.dk 
Kontaktperson: Chefkonsulent Solveig Bergmann Nielsen, Byen Udvikling, Teknik & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Mailen skal indeholde
- Max 4 illustrationer (foto / rendering / andet)
- Adresse og et eventuelt navn på projektet
- Navn på arkitekten bag byggeriet  samt bygherren
- En begrundelse for indstillingen
- Navn og kontaktoplysninger på indstiller

Sidste frist: mandag den 12. juni 2017.

Foto: Cirkelbroen blev i 2016 blev præmieret i kategorien: bymiljø og anlæg. Fotograf: Anders Sune Berg

Kommentarer