Akademisk Arkitektforening

København inviterer MAA'er til at stille forslag til bygningspræmiering


Københavns Kommune beder som noget ganske nyt arkitekter MAA´er om at indstille projekter til den årlige bygningspræmiering, hvor nye eksempler på arkitektur og byrum af særlig høj kvalitet i København får anerkendelse.

SIDSTE FRIST: onsdag d. 8. 6. kl. 12.00

Foto: Cykelslangen blev i 2015 blev præmieret i kategorien: bymiljø og anlæg. Fotograf: Rasmus Hjortshøj 

Mange steder i landet er kommuner så småt gået i gang med at gennemgå det seneste års nye arkitektur og byrum. Arbejdet er optakt til den årlige bygningspræmiering, der i dag gennemføres i mange af landets kommuner. I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903. Det der engang blot hed “gode og smukke bygninger”, omfatter i dag flere af de områder inden for arkitekturen, der i dag er vigtige for den måde, vi har valgt at skabe muligheder og liv i byerne på. Der gives præmier for nybyggeri, for renovering, for nyindretning af eksisterende byggeri, for bymiljøer, parker, anlæg og udsmykning og design i byrum. Med præmieringen anerkender kommunen først og fremmest, de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet. Men prisen er også med til at understrege kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for alle menneskers liv i byen.

Det er første gang, Københavns Kommune beder arkitekter MAA´er om deres bud på, hvilke nye anlæg og byggerier, der kunne tåle ekstra opmærksomhed for særlig god kvalitet. I forvaltningen er der både stor viden om nyt byggeri og om arkitektonisk kvalitet. Ønsket om at indhente arkitektfaglige bud udefra er opstået ud fra en ambition om endnu mere faglig bevågenhed om den kvalitet, Københavns Kommune vil opnå i det byggede miljø.  “Der kan være projekter, vi har overset eller nye vinkler på arkitekturen, som en udefra kommende arkitekt vil kunne gøre os opmærksomme på”, udtaler Solveig Bergmann Nielsen, enhedschef i Byens Udvikling i kommunens Teknik og Miljøforvaltning.

Bedømmelsesudvalget, der har Kultur- og Fritidsborgmesteren som formand, består af medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget samt en faglig bedømmelseskomité. Prisoverrækkelsen finder sted i 2017 samtidig med Copenhagen Architecture Festival.

Hvad kan indstilles ? 
Præmieringen kan tildeles smukke bygninger og bymiljøer af særlig kvalitet i Københavns Kommune. Der skal være udstedt tilladelse til ibrugtagning fra 1. juli 2015 til 1. juli 2016. 

Der gives præmier inden for 4 kategorier
A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder
C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
D. Bymiljøer, så som torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Se den elektroniske pjece om Bygningspræmieringen og de præmierede bygninger fra 2015 her.

Sådan indstiller du arkitektur til bygningspræmieringen
Send en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen, projektleder Pil Kvorning Boysen via mail.

Mailen skal indeholde:
- Max 4 illustrationer (foto / rendering / andet)
- Adresse og et eventuelt navn på projektet
- Navn på arkitekten bag byggeriet
- En begrundelse for indstillingen
- Navn og kontaktoplysninger på indstiller

SIDSTE FRIST: onsdag d. 8. 6. kl. 12.00

Kommentarer