Akademisk Arkitektforening

Københavnsk Utzon-bygning fra 1987 fredesPå foranledning af Det Særlige Bygningssyn har Kulturstyrelsen netop fredet Paustian huset fra 1987 tegnet af arkitekt MAA Jørn Utzon og tilbygningen fra 2010 tegnet af Jørn Utzons søn arkitekt MAA Kim Utzon.


I Kulturstyrelsens begrundelse hedder det blandt andet:

”Kulturstyrelsen finder, at både bygninger og omgivende arealer har de særlig fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, som er under 50 år. Ydermere er Paustian huset et af de få Jørn Utzon byggerier i Danmark, og det anses for vigtigt at sikre Utzons værker for eftertiden.

Jørn Utzon regnes for en af 1900-tallets største arkitekter blandt andet pga. hans udformning af Sydney Opera House i Australien.

Paustian Huset har med sit unikke arkitektoniske udtryk dannet forbillede for de omkringliggende byg¬ninger, der kom til senere.

Selve møbelhuset er et godt eksempel på, hvordan Jørn Utzon med inspiration fra naturen opbygger sine anlæg (den højstammede kystnære bøgeskov) som addition af enkelte elementer og samtidig er i stand til, med små variationer i sammensætningerne, at skabe varierede rumforløb. Enkelte elementer som præ¬fabrikerede betonsøjler og dragere i spændbeton kombineret med en bevidst modulering har resulteret i stor arkitektur.

Paustian Huset er et sigende udtryk for Jørn Utzons evne til inden for en given økonomisk ramme at løse en stillet opgave med anvendelse af standardelementer.

Fredningen gør, at man fastholder anlæggets struktur og den rige variation i rumlige oplevelser. Huset ligger som en let og lys pendant til det store, tunge og mørke Svanemølleværk på den anden side af Kalk¬brænderiløbet, som begge bygninger spejler sig i.”

Arkitekt MAA Kim Utzon siger:
“Det er en stor glæde, at Paustian huset nu fredes. Bygningen er fremkommet ved min far Jørn Utzons særlige arbejdsmetode, som jo’ er kendetegnende ved alle fars kendte bygninger Sydney Opera House, Kuwait National Assembly, Bagsværd Kirke etc. nemlig det additive princip, hvor enkelt fremstillede ele¬menter kan masseproduceres og sammensættes differentieret for at skabe de meget smukke og varierede rum, der kendetegner møbelhuset.”

Læs mere om Kim Utzon

Læs mere om Paustian huset 

Foto: Paustian huset indefra - Wikimedia Commons


Kommentarer