Akademisk Arkitektforening

Kommunalpolitikere over hele landet vil have arkitekturpolitikkerArkitekturpolitik er et varmt emne over hele landet op til næste uges kommunalvalg. I Arkitektforeningen er vi glade for, at det er lykkedes at gøre endnu flere lokalpolitikere opmærksomme på, at en arkitekturpolitik er vejen frem.


25 kommuner har en arkitekturpolitik. Og en 26. er på vej med Viborg, der inden for de seneste uger har besluttet at sætte gang i en et-årig proces, der skal munde ud i en officiel arkitekturpolitik for kommunen. Også i flere andrekommuner landet over, er ønsket om en kommunal arkitekturpolitik et flittigt debatteret emne i valgkampen, hvor politikere, arkitekter MAA og lokale ildsjæle blander sig i diskussionen.

”Arkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Det er alt for vigtigt et politikområde til, at vi kan lade tilfældighederne råde. Det er derfor dejligt at se, at blandt andet Arkitektforeningens vedvarende lobbyarbejde over for de kommunale beslutningstagere har båret frugt i form af helt konkrete politiske resultater i flere kommuner,” siger direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg.  

I Frederiksberg er det især de Konservative, der bruger arkitekturen som en del af valgkampen, hvor det i Hillerød er en SF’er, der har ønsket om en bindende kommunal arkitekturpolitik som topprioritet.

I Furesø Kommune vil Socialdemokraterne have en arkitekturpolitik for at nedbringe trængslen og i Køge vil de Radikale med en arkitekturpolitik i ryggen skabe et mere attraktivt byliv.
I Fredensborg er det især en sammenslutning af engagerede borgere på tværs af det politiske spektrum, der arbejder for at få politikerne til at vedtage en arkitekturpolitik.

”Det er helt centralt for mig, at det er byrådsmedlemmer fra alle partier, der bruger ønsket om en arkitekturpolitik som mærkesag. Det viser os, hvor central arkitekturen står over hele landet. Arkitektur handler ikke om snæver partipolitik. Det handler om at udvikle lokalsamfundene. Derudover bider jeg mærke i, at alle man fra politisk hold er bevidste om, hvor vigtigt det er at inddrage borgerne i arbejdet med en arkitekturpolitik. En lokal forankring er helt central, hvis arkitekturpolitikken skal blive en succes,” siger Jane Sandberg.

Arkitektforeningen har frem mod kommunalvalget været i kontakt med samtlige kommunalpolitikere landet over for at gøre dem opmærksomme på, hvordan en strategisk arkitekturpolitik med fokus på kvalitet kan skabe vækst og velfærd lokalt.  

Foto: Fra svendborg, der er en af de kommuner, der allerede har en arkitekturpolitik

Kommentarer