Akademisk Arkitektforening

Kommunikation i ArkitektforeningenHar du viden om sociale medier, kommunikation, og har du en holdning til, hvordan din standsforening bør kommunikere både internt til medlemmerne og eksternt til omverdenen? Og har du ideer til historier som Arkitektforeningen skal bringe i nyhedsbrevet og på foreningens hjemmeside? Og vil du gerne møde fagfæller der har viden på kommunikationsområdet? Så bliv en del af Arkitektforeningens kommunikationsnetværk.


Hvorfor kommunikationsnetværk?
Internt skal Arkitektforeningen fortsat være et forum for faglig, MAA-relevant videndeling, dialog, netværk og information. Eksternt skal Arkitektforeningen være standens ansigt ud mod verden - en tydelig part i arkitektur- relaterede debatter, som skaber opmærksomhed på faget i den brede offentlighed – i pressen, på web og i sociale netværk. For at det kan lade sig gøre, og Arkitektforeningen fortsat skal kendes for sin position som en levende og moderne standsforening, er det altafgørende, at MAAerne er med til at skabe debatten og sætte dagsorden.

Hvad indebærer det?
Ikke meget. Men det indebærer, at du har noget på hjerte og at du har viden/erfaring på kommunikationsområdet. Det indebærer også, at du holder dig orienteret med, hvad der foregår i det on-line netværk, der oprettes til gruppen, at du forpligter dig på at kommentere på indlæg, som du ved noget om, at du oploader relevante links etc., og at du møder op til mindst et af de to netværksmøder der finder sted i 2011.

Det meste af videndelingen og debatten vil foregå online i Arkitektforeningens netværk. Herudover vil der være to fysiske fyraftensmøder i hhv. Jylland (maj) og København (oktober), hvor der vil være et fagligt oplæg og fri debat.  Der vil være lidt at spise og drikke til møderne.

Alle MAAere kan søge om optagelse i netværket – uanset om du er i arbejde, hvor du arbejder, om du er studerende, senior, hvor du bor og hvor gammel du er.

Sådan ansøger du
For at blive en del af kommunikationsnetværket skal du skrive en kort motivation og lidt om dig selv til Cæcilie Skovmand, Kommunikationsmedarbejder i Arkitektforeningen på mail cs@arkitektforeningen.dk – du er også velkommen til at ringe på 30859007.

Deadline for ansøgning er den 5. april 2011.


Deltagelse i netværksgruppen er ulønnet.
 


 

Kommentarer