Akademisk Arkitektforening

Konkurrence: Kan vi tegne et nyt land?Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg udskriver åben idékonkurrence: Kan vi tegne et nyt land?


Konkurrencen sigter mod at få arkitekter, byplanlæggere og andre faggrupper til at komme med bud på, hvordan vi forløser det store udviklingspotentiale, der er i de forandringer, som Danmark for tiden gennemgår. 

Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg Lars Juel Thiis siger:
”Danmarks fysik ændrer sig radikalt og vil føre til forandringer med hensyn til, hvordan vi udvikler og oplever vores byer og landskaber. Det er forandringer, der angår klimaet, affolkningen af landdistrikterne, migrationen mod de urbane centre og de nye infrastrukturelle korridorer. Forandringerne kalder på nytænkning, handlekraft og politisk vovemod. Med konkurrencen ønsker vi at vise, hvordan den arkitektoniske tænkning kan bidrage til løsningen af Danmarks fremtidige udfordringer og dermed være til inspiration for den fremtidige arkitekturpolitik.”

Til konkurrenceprogrammet har 13 markante samfundsdebattører hver skrevet et essay, der kommenterer den forvandling, Danmark står over for: Carsten Thau, Christen Sørensen, David Garcia, Jens Kvorning, Jørgen Steen Nielsen, Michael Stoltze, Morten Albæk, Peter Gundelach, Rune Lykkeberg, Steen Høyer, Tor Nørretranders og Johannes Molander Pedersen/Morten Rask Gregersen.

Formålet med konkurrencen er:
At vise nødvendigheden af – og rækkevidden i – en visionær nyformuleret planlægningspraksis
At rejse en nødvendig debat, der giver landets beslutningstagere et kvalificeret bud på, hvordan udfordringer kan løses og vækst generes
At forme nye konkrete typer for bymæssigheder og landskaber og diskutere det mulige blandingsforhold imellem bosætning, erhvervsområder, infrastrukturer, landskaber og landbrug
At synliggøre nye potentialer i det stedbundne i landets iboende historier
At bringe kulturarvens potentialer i spil som et aktiv i by og på land.

Hvem kan deltage?
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg har valgt filmen som det endelige konkurrenceforslagsmedie, og derved vil udvalget gerne markere ønsket om dels en nytænkning af den arkitektoniske formidling, dels ønsket om at se tværfaglige teams sammensat til at løse den stillede opgave, idet filmmediet også åbner nye veje for arkitektonisk publicering og eksponering i hele landet. Konkurrencen er således åben for alle og henvender sig i særlig grad til arkitekter, byplanlæggere og landskabsarkitekter, men også billedkunstnere, ingeniører, antropologer, filmfolk, biologer og samfundsvidenskabelige fagfolk opfordres til at deltage.

Konkurrencens to faser
Konkurrencens første fase løber til og med 12. august 2013, og udvalgte projekter præmieres med op til 100.000 kr.

Efterfølgende udvælges op til fem vinderteams, der hver får 500.000 kr. ekskl. moms til at udarbejde en film. Filmene offentliggøres 2. december 2013.

Dommerkomité
Dommerkomitéen består af Statens Kunstfonds arkitekturudvalg ved Lars Juel Thiis, arkitekt MAA (formand for dommerkomiteen), Dan Stubbergaard, arkitekt MAA og Anette Brunsvig Sørensen, arkitekt MAA, samt af filminstruktør Max Kestner og én yderligere dommer. 

Læs mere om konkurrencen og download konkurrenceprogram på konkurrencens hjemmeside

Yderligere oplysninger
Sekretær for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg Simon Harboe: tlf.: +45 3374 5275 mail sha@kulturstyrelsen.dk

Kommentarer