Akademisk Arkitektforening

Konkurrencerådgiver Bent Kolind takker af


Det er en stor faglig kapacitet, der takker af efter næsten 20 år som konkurrencerådgiver i Arkitektforeningen. Arkitekt MAA Bent Kolind har valgt at gå på pension og overlader det nu til nye kræfter at fortsætte Arkitektforeningens specialiserede rådgivning til bygherrer ved tilrettelæggelse og afvikling af arkitektkonkurrencer. Fagdommere, bygherrer, eksterne samarbejdspartnere, kolleger og ikke mindst familien mødte op til Bents afskedsreception den 30.11., hvor både arkitektekonkurrencens betydning og Bents til enhver tid fagligt grundige, diskrete og professionelle indsats blev fremhævet i en serie af taler fra de fremmødte. 

Bent Kolind er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus. Efter sin afgang fik han ansættelse hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter og arbejdede her frem til sin ansættelse i Arkitektforeningen i 1997. I løbet af sine næsten tyve år som rådgiver har Bent Kolind været involveret i tilblivelsen af over 100 projekter over hele landet via sin konkurrencetekniske rådgivning og er i dag blandt de mest erfarne i landet på sit felt. 

Eksempler på konkurrencer, Bent Kolind har bidraget til som konkurrencerådgiver. 

 

Dannet, professionel, kompetent, diskret og loyal, var blandt de mange ord, der blev knyttet til Bent i rækken af taler, der blev indledt af Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh med en stor tak for den lange betydningsfulde indsats for Arkitektforeningen. Formand for Arkitektforeningens konkurrenceudvalg, arkitekt MAA Lars Thiis, befandt sig i Can Lis, men havde sendt en selfie og sin store anerkendelse af Bents faglige erfaring i en tale, der blev læst op af projektchef Signe Sloth Hansen. Fagdommer Erik Brandt Dam fremhævede betydningen af den fagligt kompetente rådgivning, Bent Kolind og Arkitektforeningen var garant for, og vicedirektør Annette Blegvad takkede Bent for mange års dedikeret indsats. Undervejs gav professor emeritus Kristian Kreiner fra CBS sin version af arkitektkonkurrencens kompleksitet og meget store betydning for arkitektonisk kvalitet.

Bent Kolind takkede arkitekter, bygherrer, investorer og kolleger for samarbejdet, hver og én for de bidrag, der har gjort arkitektkonkurrencerne mulige. Bent hjælper endnu i en kort periode til med en igangværende konkurrence, og ser herefter frem til sit næste arkitektfaglige projekt: at opføre et lille sort træsommerhus med græs på taget ved den jyske vestkyst. 

Arkitektforeningen takker Bent for en stor indsats for faget og for Arkitektforeningen.

Arkitektkonkurrencernes fremtid i Arkitektforeningen
Arkitektforeningen fortsætter sin 110 år lange historie med at bidrage til arkitektonisk kvalitet i Danmark via konkurrencerådgivning. Projektchef Signe Sloth Hansen er fremover sekretariatets ansvarlige for konkurrenceområdet og ridsede ved receptionen nogle af de overordnede linier op:

Arkitektforeningen fortsætter arbejdet fra samme fundament. Arkitektforeningens konkurrencerådgivning skal fortsat være kendtegnet ved, at fagligheden er i centrum, at processen er retfærdig og stringent med blik for både faglige nuancer og de politiske vilkår og at hvert eneste projekt betragtes som enestående og behandles derefter. I det fremadrettede arbejde vil der særligt komme fokus på to ting:

1. Erfaringsopsamling og best practice: Arkitektforeningen skal gå forrest og være den rådgiver, der sætter barren for gode konkurrencer. Arkitektforeningen skal dele ud af den viden og erfaring, der oparbejdes gennem vores arbejde med konkurrencer

2. Formidling og debat: Vi vil udbrede kendskabet til konkurrencer - og sætter konkurrencer i sammenhæng med foreningens øvrige aktiviteter og bruge alle vores platforme - fx lokalafdelingsdebatter, efteruddannelse, analyser og arrangementer som Arkitekturens Dag.

“Kort sagt vil vi være rådgivningsenhed, som italesætter værdien af det byggede miljø i en bredere kontekst og som trækker på alle de kompetencer, der er i sekretariatet og blandt foreningens medlemmer”, udtalte Signe Sloth Hansen.

Kontakt Signe Sloth Hansen for spørgsmål om Arkitektforeningens konkurrencerådgivning.
Email: ssh@arkitektforeningen.dk 

Kommentarer